ລະບົບສູນບໍລິການຈັດຫາງານ
      ຫນ້າຫລັກ

 ເຂົ້າສູ່ລະບົບ

      ສຳລັບຜູ້ຕ້ອງການແຮງງານ ແລະ ຜູ້ທີ່ສົນໃຈສະຫມັກວຽກຊື່ງມີລະຫັດຜູ້ຕ້ອງການແຮງງານ ແລະ ລະຫັດຜ່ານຢູ່ແລ້ວ ທ່ານສາມາດ Login ເຂົ້າໃຊ້ລະບົບໄດ້ທັນທີ
      ຫາກທ່ານຍັງບໍ່ມີລະຫັດຜູ້ໃຊ້ ສາມາດສະຫມັກລົງທະບຽນໄດ້ທີ່ນີ້
ລະຫັດຜູ້ໃຊ້ (ຫມາຍເລກໂທລະສັບ):      
ລະຫັດຜ່ານ:      
ຈື່ໄວ້ໃນລະບົບ
ລືມລະຫັດຜ່ານ
ຄູ່ມືການເຮັດວຽກ
 ສະຖິຕິ
ຂໍ້ມູນທົ່ວປະເທດ
ນາຍຈ້າງລົງທະບຽນ 27,286 ບໍລິສັດ
ຕຳແໜ່ງງານວ່າງ 4 ຕຳແໜ່ງ
ອັດຕາຈ້າງ 12 ອັດຕາ
ຜູ້ຫາງານລົງທະບຽນ 11 ຄົນ


 ຂໍ້ມູນການຈັດແຍກຕາມສະຖານທີ່ຈັດ
 • ສູນບໍລິການຈັດຫາງານ ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ 04/11/2016 - 04/11/2016

 • ການເຮັດວຽກໄດ້ຜ່ານໄປແລ້ວ.
 • ສູນບໍລິການຈັດຫາງານ ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ

 •  ລວມທຸກການຈັດການນັດພົບ

   ປະເພດວຽກ(ຕໍາແຫນ່ງ)

   ຄົ້ນຫາວຽກ ທ່ານສາມາດຄົ້ນຫາວຽກທີ່ຕ້ອງການໄດ້ໂດຍລະບຸບາງຄຳທີ່ຕ້ອງການຄົ້ນຫາຕາມຫົວຂໍ້ດ້ານລຸ່ມແລ້ວກົດປຸ່ມ "ຄົ້ນຫາ"

  ຊື່ບໍລິສັດ: ຕໍາແຫນ່ງວຽກ:

   ບໍລິສັດທີ່ປະກາດຮັບສະຫມັກ(ຕໍາແຫນ່ງ)
 • ບໍລິສັດ ໂຕກຽວ ຄອມອິນຈິເນັຍຮິງ (ລາວ) ຈຳກັດຜູ້ດຽວ
 • ບໍລິສັດ ເຄວີພິ ບໍລິການຄວາມປອດໄພ ຈຳກັດ
 • ບໍລິສັດ ກາແລກຊີແອທິກເກັດຕີ່ງ ຈຳກັດ

 • Copyright © 2016 Department of Employment. All Rights Reserved.
  ສູນບໍລິການຈັດຫາງານ
  ສາຍດ່ວນສູນບໍລິການຈັດຫາງານ 1694,02-248-6661
  Web Managed by Balance Solutions and Services co.,ltd.