ເບີໂທລະສັບ: +85621 2130 03/2227 77, ອີເມວ: suthanu1974@gmail.com

ກິດຈະກໍາ

ປະກາດຮັບສະໝັກຜູ້ເຂົ້າຝຶກສີມືແຮງງານ ຫຼັກສູດ Competency-Based Training (CBT)

ປະກາດຮັບສະໝັກຜູ້ເຂົ້າຝຶກສີມືແຮງງານ ຫຼັກສູດ Competency-Based Training (CBT)

23-09-2019, 13:07 1813