ປະກາດ & ແຈ້ງການ

ແຈ້ງການ ການປັບຂື້ນຄ່າແຮງງານຂັ້ນຕໍ່າສຸດ

ແຈ້ງການ ການປັບຂື້ນຄ່າແຮງງານຂັ້ນຕໍ່າສຸດ

23-04-2018, 15:11 528


ແຈ້ງ​ການ ຄ່າ​ແຮງ​ງານ​ຕ່ຳ​ສຸດ​ແຕ່​ລະ​ໄລ​ຍະ

ແຈ້ງ​ການ ຄ່າ​ແຮງ​ງານ​ຕ່ຳ​ສຸດ​ແຕ່​ລະ​ໄລ​ຍະ

05-04-2018, 11:02 397


ແຈ້ງການແນະນໍາ ການເກັບກໍາຂໍ້ມູນສະຖິຕິດ້ານແຮງງານ ແລະ ສະຫັວດດີການສັງຄົມ

ແຈ້ງການແນະນໍາ ການເກັບກໍາຂໍ້ມູນສະຖິຕິດ້ານແຮງງານ ແລະ ສະຫັວດດີການສັງຄົມ

30-03-2018, 10:14 633


ເຖີງ; ບັນດາບໍລິສັດ ແລະ ຫ້າງຮ້ານຕ່າງໆ

ການໂຄສະນາຜະລິດຕະພັນຂອງບໍລິສັດ ແລະ ຫ້າງຮ້ານ

12-12-2017, 16:04 830


ສະໂນດນໍາສົ່ງ

ຫົວໜ້າຫ້ອງການ ກະຊວງ, ບັນດາທ່ານຫົວໜ້າກົມ; ຫົວໜ້າຫ້ອງການກອງທຶນປະກັນສັງຄົມແຫ່ງຊາດ, ຫົວໜ້າຫ້ອງການ ຄຊກລ; ຜູ້ອໍານວຍການສະຖາບັນພັດທະນາສີມືແຮງງານ ລາວ-ເກົາຫລີ; ຫົວໜ້າຫ້ອງການອົງການກາແດງລາວ; ຫົວໜ້າພະແນກ ຮສສ ແຂວງ-ນະຄອນຫລວງ

17-11-2017, 15:08 1772