ຂ່າວສານ

04-01-2018, 14:32 187

ພາກລັດ ແລະ ພາກເອກະຊົນ, ສະມາຄົມວິຊາຊີບຂະແໜງຕ່າງໆມີສ່ວນຮວ່ມ ໃຫ້ຫຼາຍຂື້ນ ໃນວຽງານການແຂ່ງຂັນສືມືແຮງງານ ແຫ່ງຊາດ ແລະ ອາຊຽນ

ເພື່ອເປັນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດນະໂຍບາຍຂອງພັກ-ລັດ ໃນການພັດທະນາສີມືແຮງງານລາວໃຫ້ມີຄຸນນະພາບກໍ່ຄືການພັດ ທະນາຊັບພະຍາກອນມະນຸດຂອງຊາດ

02-01-2018, 10:47 268

ປະທານປະເທດຊີ້ 5 ບັນຫາໃຫ່ຍການເງິນແກ້ໄຂດ່ວນ

ທ່ານ ບຸນຍັງ ວໍລະຈິດ ເລຂາທິການໃຫ່ຍ, ປະທານປະເທດ ຊີ້ເຖິ່ງ 5 ບັນຫາໃຫ່ຍໃນຂະແໜງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ແລະ ຂະແໜງການເງິນກໍຄືຂົງເຂດເງິນຕາ

29-12-2017, 09:39 203

ເຂົ້າຮ່ວມແຂ່ງຂັນສີມືແຮງງານ ອາຊຽນ ຄັ້ງທີ 12 ທີ່ປະເທດໄທ

ເມື່ອທ້າຍອາທິດຜ່ານມາ ກົມພັດທະນາສີມືແຮງງານ ແລະ ຈັດຫາງານ ສົມທົບກັບ ພາກສ່ວນກຽ່ວຂ້ອງ ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມຄະນະກຳມະການ ຈັດຕັ້ງການແຂ່ງຂັນສີມືແຮງງານແຫ່ງຊາດ ຄັ້ງທີ່ III

28-12-2017, 12:36 274

ພະແນກ ຮ​ສ​ສ ແຂວງ ໄຊ​ຍະ​ບູລ​ີ ມອບເຄື່ອງ ຊວ່ຍເຫຼືອໃຫ້ຜູ້ຖຶກຜົນກະທົບຈາກລົມພາຍຸ

ພະແນກແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມແຂວງໄຊຍະບູລີໄດ້ນຳເອົາເຄື່ອງຊວ່ຍເຫຼືອ ມາມອບໃຫ້ຜູ້ທີ່ຖຶກເຄາະຮາຍ ຈາກໄພພິບັດລົມພາຍຸພັດໃນວັນທີ່ 9 ເມສາ 2017

27-12-2017, 12:37 219

ມອບໃບຢັ້ງຢືນໃຫ້ໂຮງງານຕັດຫຍິບທີ່ເຂົ້າຮ່ວມໂຄງການມາດຕະຖານຂະແໜງຕັດຫຍິບ

ພິທີ-ມອບຮັບໃໃບຢັ້ງຢືນໃຫ້ໂຮງງານຕັດຫຍິບທີ່ເຂົ້າຮ່ວມໂຄງການມາດຕະຖານດ້ານແຮງງານງານໃນຂະແໜງຕັດຫຍິບ ຢູ່ ສປປ ລາວ