ຂ່າວສານ

22-03-2018, 09:37 240

ລັດຖະມົນຕີ ຮສສ ເຄື່ອນໄຫວຊີ້ນຳວຽກ ແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ 2ແຂວງ ຊຽງຂວາງ ແລະ ແຂວງຫົວພັນ

ລັດຖະມົນຕີ ຮສສ ເຄື່ອນໄຫວຊີ້ນຳວຽກ ແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ 2ແຂວງ ຊຽງຂວາງ ແລະ ແຂວງຫົວພັນ

21-03-2018, 14:30 178

ທາບທາມ ຮ່າງກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍ ການປະກັນສຸຂະພາບ

ທາບທາມ ຮ່າງກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍ ການປະກັນສຸຂະພາບ

21-03-2018, 11:57 344

ຮ່າງກົດໝາຍປະກັນສັງຄົມ ( ສະບັບປັບປຸງ )

ຮ່າງກົດໝາຍປະກັນສັງຄົມ ( ສະບັບປັບປຸງ )

20-03-2018, 12:19 258

ສປປ ລາວ ໄດ້ຖືກຈັດຢູ່ໃນອັນດັບທີ 110 (ປະເທດທີ່ມີຄວາມສຸກທີ່ສຸດ)

ສປປ ລາວ ໄດ້ຖືກຈັດຢູ່ໃນອັນດັບທີ 110 (ປະເທດທີ່ມີຄວາມສຸກທີ່ສຸດ)

20-03-2018, 08:05 265

ສປຊ ຮັບຮອງລາວ ຫຼຸດພົ້ນ ຈາກສະຖານະ ປະເທດດ້ອຍພັດທະນາ ຄັ້ງທໍາອິດ

ສປຊ ຮັບຮອງລາວ ຫຼຸດພົ້ນ ຈາກສະຖານະ ປະເທດດ້ອຍພັດທະນາ ຄັ້ງທໍາອິດ