ຂ່າວສານ

09-08-2018, 20:41 104

ທີ່ສູນຮັບບໍລິຈາກ ກະຊວງແຮງງານ ຍັງຫຼັ່ງໄຫຼເຂົ້າມາໃຫ້ຄວາມຊ່ວຍເຫລືອຜູ້ປະສົບໄພນໍ້າຖ້ວມໃນທົ່ງປະເທດ

ທີ່ສູນຮັບບໍລິຈາກ ກະຊວງແຮງງານ ຍັງຫຼັ່ງໄຫຼເຂົ້າມາໃຫ້ຄວາມຊ່ວຍເຫລືອຜູ້ປະສົບໄພນໍ້າຖ້ວມໃນທົ່ງປະເທດ

09-08-2018, 16:27 109

ພີ່ນ້ອງຊາວໄທຮ່ວມໃຈບໍລິຈາກຊ່ວຍຜູ້ປະສົບໄພ 332.000 ບາດ

ພີ່ນ້ອງຊາວໄທຮ່ວມໃຈບໍລິຈາກຊ່ວຍຜູ້ປະສົບໄພ 332.000 ບາດ

09-08-2018, 15:27 43

ຈັດສັນທີ່ພັກຊົ່ວຄາວໃຫ້ຄອບຄົວຜູ້ປະສົບໄພສຳເລັດແລ້ວ 439 ເຕັ້ນ

ຈັດສັນທີ່ພັກຊົ່ວຄາວໃຫ້ຄອບຄົວຜູ້ປະສົບໄພສຳເລັດແລ້ວ 439 ເຕັ້ນ

09-08-2018, 14:09 77

ຍອດບໍລິຈາກຊ່ວຍບັນເທົາທຸກຜູ້ປະສົບໄພນ້ຳຖ້ວມທົ່ວປະເທດມາຮອດວັນທີ 8 ສິງຫາ 2018

ຍອດບໍລິຈາກຊ່ວຍບັນເທົາທຸກຜູ້ປະສົບໄພນ້ຳຖ້ວມທົ່ວປະເທດມາຮອດວັນທີ 8 ສິງຫາ 2018

08-08-2018, 22:44 73

ຫລາຍພາກສ່ວນຍັງສືບຕໍ່ບໍລິຈາກ ຊ່ວຍຜູ້ປະສົບໄພ

ຫລາຍພາກສ່ວນຍັງສືບຕໍ່ບໍລິຈາກ ຊ່ວຍຜູ້ປະສົບໄພ