ຂ່າວສານ

08-06-2018, 14:41 428

ລັດຖະມົນຕີແຮງງານ ສປປ ລາວ ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມສະມັດຊາໃຫຍ່ຂອງອົງການແຮງງານສາກົນ ປະຈຳປີ 2018

ລັດຖະມົນຕີແຮງງານ ສປປ ລາວ ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມສະມັດຊາໃຫຍ່ຂອງອົງການແຮງງານສາກົນ ປະຈຳປີ 2018

08-06-2018, 11:30 73

ປິດຊຸດຝຶກອົບຮົມສີມືແຮງງານ ຕັດຫຍິບເສື້ອຜ້າ ໄລຍະສັ້ນ

ປິດຊຸດຝຶກອົບຮົມສີມືແຮງງານ ຕັດຫຍິບເສື້ອຜ້າ ໄລຍະສັ້ນ

07-06-2018, 10:45 83

ສະພາແຫ່ງຊາດ ຊົມເຊີຍຜົນງານລັດຖະບານ ພ້ອມຢ້ຳໃຫ້ແກ້ໄຂ ບາງບັນຫາຄົງຄ້າງ

ສະພາແຫ່ງຊາດ ຊົມເຊີຍຜົນງານລັດຖະບານ ພ້ອມຢ້ຳໃຫ້ແກ້ໄຂ ບາງບັນຫາຄົງຄ້າງ

06-06-2018, 13:27 59

ທຣັມ-ຄິມ ຈະພົບກັນທີ່ໂຮງແຮມຫຼູເທີງເກາະເຊນໂຕຊາ

ທຣັມ-ຄິມ ຈະພົບກັນທີ່ໂຮງແຮມຫຼູເທີງເກາະເຊນໂຕຊາ

06-06-2018, 12:09 35

ທົ່ວປະເທດມີນັກຮຽນສອບເສັງ ຈົບຊັ້ນ ມ7 ຫຼາຍກວ່າ 66 ພັນຄົນ

ທົ່ວປະເທດມີນັກຮຽນສອບເສັງ ຈົບຊັ້ນ ມ7 ຫຼາຍກວ່າ 66 ພັນຄົນ