ຂ່າວສານ

17-08-2018, 10:15 69

ສູນຮັບບໍລິຈາກ ກະຊວງແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ

ສູນຮັບບໍລິຈາກ ກະຊວງແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ

17-08-2018, 10:04 49

ສູນຮັບບໍລິຈາກ ກະຊວງແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ

ສູນຮັບບໍລິຈາກ ກະຊວງແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ

16-08-2018, 10:13 149

ຄະນະກໍາມະການປ້ອງກັນ ແລະ ຄວບຄຸມໄພພິບັດແຫ່ງຊາດ ລົງຢ້ຽມຢາມຜູ້ປະສົບໄພ ທ່າມກາງສາຍຝົນ

ຄະນະກໍາມະການປ້ອງກັນ ແລະ ຄວບຄຸມໄພພິບັດແຫ່ງຊາດ ລົງຢ້ຽມຢາມຜູ້ປະສົບໄພ ທ່າມກາງສາຍຝົນ

15-08-2018, 10:08 42

ຍັງມີຫລາຍພາກສ່ວນ ເຂົ້າມອບເຄື່ອງຊ່ວຍເຫລືອ ຜູ້ປະສົບໄພນ້ຳຖ້ວມ

ຍັງມີຫລາຍພາກສ່ວນ ເຂົ້າມອບເຄື່ອງຊ່ວຍເຫລືອ ຜູ້ປະສົບໄພນ້ຳຖ້ວມ

15-08-2018, 10:37 95

ຮສສ ມອບເຮືອກູ້ໄພ ຈຳນວນ 10 ລໍາ ໃຫ້ແຂວງອັດຕະປື

ຮສສ ມອບເຮືອກູ້ໄພ ຈຳນວນ 10 ລໍາ ໃຫ້ແຂວງອັດຕະປື