ຄະນະຜູ້ແທນ ສປປ ລາວ ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມ ຄົນພິການ ທີ່ ສປ ຈິນ

06-12-2017, 12:26 978

ຄະນະຜູ້ແທນລາວນຳໂດຍ ທ່ານ ຄຳແພງ ໄຊສົມແພງ ລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງແຮງ ງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ ( ຮສສ ), ທັງເປັນຮອງປະທານຄະນະກໍາມະການແຫ່ງຊາດ ເພື່ອຄົນພິການ ແລະ ອາຍຸສູງ, ພ້ອມຄະນະ ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມລະດັບສູງ ເພື່ອທົບທວນຄືນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ທົດສະວັດຂອງຄົນພິການ ພາກພື້ນອາຊີ ແລະ ປາຊີຟິກ (2013-2022), ທີ່ໄຂຂຶ້ນໃນວັນທີ 30 ພະຈິກ-1 ທັນວາຜ່ານມານີ້, ທີ່ສປຈີນ, ເພື່ອທົບທວນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດທົດສະວັດຂອງຄົນພິການພາກພື້ນອາຊີ ແລະ ປາຊີຟິກ 5 ປີ ແລະ ວາງທິດທາງແຜນໃນ 5 ປີຕໍ່ໜ້າ (2013-2022), ການ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຍຸດທະສາດອິນຊອນ ແລະ ສົນທິສັນຍາວ່າດ້ວຍສິດທິຂອງຄົນພິການ, ເຊິ່ງຂໍ້ມູນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແມ່ນຄະນະກຳມະການ ເສດຖະກິດຂອງພາກພື້ນອາຊີ ແລະ ປາຊີຟິກ, ໄດ້ປະສານທົບທົບກັບບັນດາປະເທດ ສະມາຊິກເພື່ອສະໜັບ ສະໜູນແກ່ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດເປົ້າໝາຍການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ 2030.

ໃນໂອກາດນີ້, ຄະນະຜູ້ແທນລາວ ໄດ້ປະກອບຄໍາເຫັນ ແລະ ແຈ້ງໃຫ້ກອງ ປະຊຸມຊາບວ່າ: ສປປ ລາວ ມີຄົນພິການ 160.881 ຄົນ, ຍິງ 80 115 ຄົນ, ໃນນີ້ 31% ແມ່ນພິການ ແລະ ເສຍອົງຄະ ຍ້ອນໄດ້ຮັບເຄາະຮ້າຍຈາກສິ່ງເສດເຫຼືອຂອງ ສົງຄາມ ກໍຄືລູກລະເບີດທີ່ຍັງບໍ່ທັນແຕກ, ຊຶ່ງສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນເດັກນ້ອຍ. ນອກນັ້ນ, ຍັງໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ຈັດຕັ້ງຜັນຂະຫຍາຍສົນທິສັນຍາສາກົນ ວ່າດ້ວຍສິດທິຂອງຄົນພິການ, ຍຸດທະສາດອິນຊອນ ແລະ ທົດສະວັດຂອງຄົນພິການ 2013-2022, ໂດຍເຊື່ອມສານ ເຂົ້າໃສ່ບັນດານິຕິກໍາຕ່າງໆເຊັ່ນ: ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການສຶກສາ ແລະ ດຳລັດຂອງນາ ຍົກລັດຖະມົນຕີ ວ່າດ້ວຍຄົນພິການ. ເພື່ອປົກປ້ອງສິດ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດຂອງຄົນ ພິການໃຫ້ດີຂື້ນ ແລະ ຍົກສູງບົດບາດວຽກງານຄົນພິການຂອງລາວສູ່ພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນ, ຫົວໜ້າຄະນະຜູ້ແທນລາວ ໄດ້ກ່າວຕື່ມວ່າ: ປັດຈຸບັນ ລັດຖະບານ ໄດ້ຮ່າງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍຄົນພິການ ແລະ ກຳລັງສ້າງນະໂຍບາຍ, ແຜນຍຸດທະສາດ ແລະ ແຜນ ປະຕິບັດງານແຫ່ງຊາດທີ່ຈະສະເໜີສະພາຮັບຮອງໃນຕົ້ນປີ 2018 ນຳອີກ.

ກອງປະຊຸມໄດ້ຮັບຮອງເອົາບົດລາຍງານຂອງໜ່ວຍງານວິຊາການໃນການເກັບກຳຂໍ້ມູນສະຖິຕິກ່ຽວກັບຄວາມຄືບໜ້າການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດທົດສະວັດຂອງຄົນພິການຢູ່ພາກພື້ນ ອາຊີ ແລະ ປາຊີຟິກ, ຮັບຮອງເອົາຖະແຫຼງການປັກກິງ ແລະ ແຜນປະຕິບັດງານ ເພື່ອ ເລັ່ງທວງການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຍຸດທະສາດອິນຊອນ. ຄະນະຜູ້ແທນລາວໄດ້ຖືເອົາໂອກາດ ດັ່ງກ່າວຜັນຂະຫຍາຍການພົວພັນ ແລະ ຮ່ວມມືສອງຝ່າຍກັບ ສປຈີນ ເພື່ອເສີມຂະຫຍາຍການຮ່ວມມືດ້ານວຽກງານສຸຂະພາບ ແລະ ຄວາມປອດໄພແຮງງານໃນສະຖານ ທີ່ເຮັດວຽກ, ຊຶ່ງຜ່ານການປຶກສາຫາລື ສອງຝ່າຍ ເຫັນດີເປັນເອກະພາບສົ່ງເສີມການຮ່ວມມືວຽກງານດັ່ງກ່າວ. ໂດຍກຳນົດ ບັນດາກິດຈະກຳລະອຽດ ແລະ ສ້າງແຜນງານການຮ່ວມມື ຫຼື ບົດບັນທຶກຄວາມເຂົ້າໃຈ, ເຊິ່ງຄາດວ່າຈະໃຫ້ມີການລົງນາມກັນໃນທ້າຍປີ 2018.

ນອກນີ້, ຄະນະຜູ້ແທນລາວ ຍັງໄດ້ພົບປະກັບຮອງລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງ ສາທາລະນະສຸກ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ ຂອງ ສ.ເກົາຫຼີ ເພື່ອສົ່ງເສີມການຮ່ວມມື ໂດຍສະເພາະແມ່ນບົດບັນທຶກຄວາມເຈົ້າໃຈທີ່ສອງກະຊວງໄດ້ລົງນາມ ແລະ ຈັດຕັ້ງ ປະຕິບັດຍຸດທະສາດ ອິນຊອນ ວ່າດ້ວຍເຮັດໃຫ້ສິດທິຂອງຄົນພິການກາຍເປັນຈິງ, ຜ່ານການປຶກສາຫາລືຝ່າຍ ສ.ເກົາຫຼີ ຍິນດີສືບຕໍ່ໃຫ້ການຊ່ວຍເຫລືອ, ພັດທະນາ ແລະ ປັບປຸງ ວຽກງານຄົນພິການຂອງລາວໃຫ້ດີຂຶ້ນ./

( ຂໍ້ມູນ: ຄະນະຕິດຕາມ, ຂ່າວ: ເພັດສະໄໝ

ຂ່າວສານອື່ນໆ