ທ່ານ ປອ ຄຳ ແພງ ໄຊສົມແພງ ລັດຖະມົນຕີກະຊວງແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ ( ຮສສ ) ພ້ອມຄະນະ ລົງຊຸກກຍູ້ວຽກງານ ແລະ ຢຽ້ມຢາມ ສູນພັດທະນາສີມືແຮງງານ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

26-01-2018, 13:54 418

 

ທ່ານ ປອ ຄຳ ແພງ ໄຊສົມແພງ ລັດຖະມົນຕີກະຊວງແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ ( ຮສສ ) ພ້ອມຄະນະ ລົງຊຸກກຍູ້ວຽກງານ ແລະ ຢຽ້ມຢາມ ສູນພັດທະນາສີມືແຮງງານ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ມີບັນດາຄະນະພະແນກ ຮສສ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ , ຫົວໜ້າສູນ ແລະ ຄູອາຈານ ຮ່ວມຕ້ອນຮັບ.

ລັດຖະບານລຸກຊຳບວກຈະສືບຕໍ່ໃຫ້ທຶນຊ່ວຍເຫຼືອຜ່ານອົງການ ສະຫະປະຊາຊາດເພື່ອການພັດທະນາ UNDP ມູນຄ່າ 350 000 USD ( ໂດລາສະຫະລັດ ) ເພື່ອສະໜັບສະໜູນວຽກງານໄພພິບັດ ແລະ ເກັບກູ້ລະເບີດທີຍັງບໍ່ທັນໃນ ສປປ ລາວ ໃນປີ 2018. ທ່ານ ນາງ ຄາລິນາ ອີໂມເນັນ ຕາງໜ້າອົງການສະຫະປະຊາຊາດເພື່ອການພັດທະນາປະຈຳລາວ ໄດ້ເຂົ້າພົບປະ ທ່ານ ປອ ຄຳແພງ ໄຊສົມແພງ ລັດຖະມົນຕີກະຊວງແຮງງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ ( ຮສສ ) ເພື່ອລາຍງານກ່ຽວກັບເລື່ອງການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງ ຢູເອັນດີພີ ( UNDP )ໃນການພັດທະນາຂອງ ສປປ ລາວ , ເຊິ່ງໃນໂອກາດນີ້ ທ່ານ ນາງ ອີໂມເນັນ ກໍໄດ້ແຈ້ງເຖິງຄຳໝັ້ນສັນຍາຂອງລັດຖະບານລຸກຊຳບວກທີ່ຈະໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອ ສປປ ລາວ , ພ້ອມນີ້ UNDP ຈະພິຈາລະນາການ ການສະເໜີ ຂອງ ທ່ານລັດຖະມົນຕີ ກຽ່ວກັບ ການຂື້ນເງິນເດືອນ ແລະ ການປະກັນສັງຄົມໃຫ້ກັບ ພະນັກງານເກັບກູ້ລະເບີດພາກສະໜາມ ດັ່ງທີ່ກ່າວ ໃນວັນທີ 24 ມັງກອນ 2018ນີ້, ທີ່ກະຊວງແຮງງານແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ .

( ເພັດສະໄໝ )

 

 

 

 

 

 

 

ຂ່າວສານອື່ນໆ