ກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລື ກ່ຽວກັບການໂອນວຽກປະກັນ ສຸຂະພາບ

05-04-2018, 10:01 411

ກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລື ກ່ຽວກັບການໂອນວຽກປະກັນ ສຸຂະພາບ, ກົນໄກການຈັດແບ່ງ ງົບປະມານ ແລະ ການເບີກ ຈ່າຍຕົວຈິງບ້ວງເງິນປະກັນສຸ ຂະພາບ ເພື່ອປັບປຸງໃຫ້ມີ ຄວາມວ່ອງໄວ, ຄ່ອງຕົວ, ໂປ່ງ ໃສ ແລະ ສາມາດກວດສອບ ໄດ້ ແມ່ນໄດ້ຈັດຂຶ້ນເມື່ອວັນທີ 2 ເມສາ ທີ່ສຳນັກງານນາຍົກລັດ ຖະມົນຕີ ຊຶ່ງມີທ່ານ ນາງ ສຸວັນ ເພັງ ບຸບຜານຸວົງ ລັດຖະມົນຕີ ປະຈຳສຳນັກງານນາຍົກລັດ ຖະມົນຕີ, ທ່ານ ຄຳແພງ ໄຊສົມແພງ ລັດຖະມົນຕີກະ ຊວງແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດ ດີການສັງຄົມ, ທ່ານ ບຸນກອງ ສີຫາວົງ ລັດຖະມົນຕີກະຊວງ ສາທາລະນະສຸກ ແລະ ພາກ ສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງເຂົ້າຮ່ວມ.
ກອງປະຊຸມຄັ້ງນີ້ ບັນດາ ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມໄດ້ຮັບຟັງການສະ ເໜີສະພາບໂດຍຫຍໍ້ການປັບ ປຸງຮ່າງກົດໝາຍປະກັນສັງຄົມ ສະພາບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ອຸດໜູນປະກັນສຸຂະພາບ, ກົນ ໄກການຄຸ້ມຄອງວຽກງານປະ ກັນສຸຂະພາບ, ດ້ານຕັ້ງໜ້າ ການໂຮມວຽກປະກັນສຸຂະ ພາບເຂົ້າກັນ, ສິ່ງທ້າທາຍ ແລະ ຂໍ້ຫຍຸ້ງຍາກ. ສະເໜີການວາງ ແຜນຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໃນການ ໂຮມວຽກປະກັນສຸຂະພາບ ເຂົ້າກັນ,ລາຍງານການຈັດແບ່ງງົບປະ ມານ, ການຮັກສາງົບປະມານ, ລະບົບເບີກຈ່າຍຕົວຈິງບ້ວງ ເງິນປະກັນສຸຂະພາບ, ລາຍ ງານການກະກຽມໃຫ້ທິດຊີ້ນຳ ທາງດ້ານການປັບປຸງກົນຈັກ ການຈັດຕັ້ງບໍລິຫານລັດໃນຂົງ ເຂດວຽກງານປະກັນສຸຂະພາບ, ລາຍງານຫາງສຽງ ແລະ ຂໍ້ສະ ຫຼຸຸບຄວາມຄິດເຫັນຂອງຜູ້ປະ ກັນສຸຂະພາບໃນພາກທຸລະ ກິດ, ລາຍງານສະພາບບໍລິຫານ ການບໍລິການຜູ້ປະກັນຕົນໃນ ໂຮງໝໍມິດຕະພາບ, ໂຮງໝໍມະ ໂຫສົດ ແລະ ໂຮງໝໍເສດຖາ ໃນໄລຍະຜ່ານມາ ແລະ ຮັບ ຟັງວຽກງານອື່ນໆທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ຕື່ມອີກ.
ຈາກນັ້ນ ບັນດາຜູ້ເຂົ້າ ຮ່ວມໄດ້ພ້ອມກັນປະກອບຄຳ ຄິດຄຳເຫັນໃສ່ຮ່າງການສະເໜີ ແຕ່ລະວຽກງານແນໃສ່ເຮັດ ແນວໃດ ເພື່ອກ້າວໄປໃນການ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານດັ່ງ ກ່າວ ໃຫ້ມີຄວາມເປັນເອກະພາບ.

( ເພັດສະໄໝ )

 

ຂ່າວສານອື່ນໆ