ຫາລືການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການສົ່ງເສີມການຈ້າງງານໃນຊົນນະບົດ ໃນ ສປປ ລາວ

16-11-2017, 12:23 727

ກອງປະຊຸມເພື່ອປຶກສາຫາລື ກຽ່ວກັບໂຄງການສ້າງຍຸດທະສາດ ແຫ່ງຊາດສົ່ງເສີມການຈ້າງງານ ຊົນນະບົດ ໃນ ສປປ ລາວ ເພື່ອສ້າງໂອກາດການມີວຽກເຮັດທີ່ມີຄຸນຄ່າ ແລະ ມີຜະລິດຕະພາບໃນເຂດຊົນນະບົດ, ວັນທີ່ 14 ພະຈິກນີ້, ທີ່ໂຮງແຮມລາວພາຊາ ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ. ໂດຍການເປັນປະທານຮ່ວມລະຫວ່າງ ທ່ານ ບຸນຄົງ ຫຼ້າສຸກັນ ຮອງລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ, ທ່ານ ຖາວອນ ພົມມະໄລລຸນ ຮອງເຈົ້າແຂວງເຊກອງ , ທ່ານ ຄຳພູນ ຕຸໄພທູນ ຮອງເຈົ້າແຂວງສະຫວັນນະເຂດ, ທ່ານ ນ. ແຊນດຣາ ຕາງໜ້າການຫ້ອງ ອົງການແຮງງານສາກົນ ປະຈຳພາກພື້ນທີ່ປະເທດໄທ, ໂດຍມີຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມຈາກຂະແໜງການກຽ່ວຂ້ອງຕ່າງໆທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ.
ກອງປະຊຸມໃນຄັ້ງນີ້ແມ່ນມີ ຄວາມສຳຄັນຂອງຍຸດທະສາດແຫ່ງຊາດສົ່ງເສີມການຈ້າງງານ ຊົນນະບົດ ໃນ ສປປ ລາວ ເພື່ອສ້າງໂອກາດການມີວຽກເຮັດທີ່ມີຄຸນຄ່າ ແລະ ມີຜະລິດຕະພາບໃນເຂດຊົນນະບົດ, ວິທີການພັດທະນະສີມືແຮງງານໃນຊົນນະບົດເພື່ອສົ່ງເສີມການສ້າງລາຍໄດ້, ລາຍຮັບຜົນສຳເຮັດລວມຈາກໂຄງການທົດລອງສົ່ງເສີມການສ້າງລາຍໄດ້ ແລະ ການສ້າງວຽກເຮັດງານທຳໃນຊົນນະບົດ ແຂວງ ເຊກອງ ໄລຍະຜ່ານມາແມ່ນການພັດທະນາຊຸມຊົນດ້ານກະສິກຳ, ການພັດທະນາສີມືແຮງງານ, ການສົ່ງເສີມບົດບາດຍິງ-ຊາຍ ໃນການສ້າງກຸ່ມຜູ້ປະກອບການໃນແຂວງ ເຊກອງ, ປະສົບການຕົວຈິງຈາກການສົ່ງເສີມການສ້າງລາຍໄດ້ ຈາກການພັດທະນາຊັບສິນຊຸມຊົນ.
ໂຄງການດັ່ງກ່າວແມ່ນເລີມຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການທົດລອງໄລຍະຜ່ານມາ ແຕ່ປີ 2011 ໂດຍທົດລອງຈັດຕັ້ງຢູ່ແຂວງເຊກອງ ຈົນຮອດ ປີ ອົງການເພື່ອການພັດທະນາ ແລະ ຮ່ວມມື ສະວິດເຊີແລນ ແລະ ອົງການແຮງງານສາກົນ, ປຶກສາຫາລືເພື່ອສຶບຕໍ່ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການ ແລະ ຈະຂະຫຍາຍໄປຈັດຕັ້ງປະຕິບັດເພີ່ມຢູ່ ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ ໂດຍຈະເລີມຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຕ່ ປີ 2017 ແລະຈະສີ້ນສຸດ ໃນປີ 2020.
( ໂດຍ: ເພັດສະໄໝ )

ຂ່າວສານອື່ນໆ