ສຳເລັດ ແລະ ອອກໃບຢັ້ງຢືນໃຫ້ແກ່ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມທົດສອບສີມືແຮງງານ ລະດັບ 2 ສາຂາ ຊ່າງຕິດຕັ້ງໄຟຟ້າອາຄານ

31-05-2018, 13:41 89

ເພື່ອເປັນການຢັ້ງຢືນສີມືແຮງງານ ໃຫ້ມີປະລິມານ ແລະ ຄຸນນະພາບ ແລະ ເພື່ອສະໜອງຕາມຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການຂອງຕະຫລາດແຮງງານ, ໃນວັນທີ 25 ພຶດສະພາ 2018 ຜ່ານມາ ຢູ່ທີ່ສູນພັດທະນາສີມືແຮງງານ ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ, ບ້ານໂພນພະເນົາ, ເມືອງໄຊເສດຖາ ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ ໄດ້ຈັດພິທີມອບໃບຢັ້ງຢືນໃຫ້ແກ່ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມທົດສອບສີມືແຮງງານ ລະດັບສອງ ສາຂາ ຊ່າງຕິດຕັ້ງໄຟຟ້າອາຄານ ໂດຍການເຂົ້າຮ່ວມຂອງທ່ານ ນາງ ລຳພອຍ ສີອັກຂະຈັນ ຫົວໜ້າພະແນກແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ, ພ້ອມດ້ວຍພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂອງ, ຄູອາຈານ, ຄູຝຶກ ແລະນັກທົດສອບສີມືແຮງງານເຂົ້າຮ່ວມ.
ການທົດສອບສີມືແຮງງານໃນຄັ້ງນີ້ໄດ້ໃຊ້ເວລາດຳເນີນການທົດສອບເປັນເວລາ 06 ວັນ ໃນລະຫວ່າງວັນທີ 18 ຫາ 25 ພຶດສະພາ 2018ນີ້, ໄດ້ມີຜູ້ເຂົ້່າຮ່ວມທົບສອບສີມືແຮງງານ ລະດັບສອງໃນສາຂາຊ່າງຕິດຕັ້ງໄຟຟ້າອາຄານ ຈຳນວນທັງໝົດ 28 ຄົນ, ຊຶ່ງບັນດາຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມທົດສອບແມ່ນມາຈາກຫລາຍພາກສ່ວນ ແລະ ປະກອບອາຊີບຫລາຍລັກສະນະ ທັງພາກລັດ ແລະ ພາກເອກຊົນ, ຊຶ່ງວິທີການທົດສອບມາດຕະຖານສີມືແຮງງານ ລະດັບ 2 ກ່ອນຈະມີເງື່ອນໄຂການຮັບໃບຢັ້ງຢືນ ປະກອບມີ 2 ເງື່ອນໄຂ ຄື: ທົດສອບພາກຄວາມຮູ້ທາງທິດສະດີ ແລະ ທົດສອບພາກປະຕິບັດຕົວຈິງ, ຜູ້ທີ່ສາມາດຜ່ານການທົດສອບ ແລະ ໄດ້ຮັບໃບຢັ້ງຢືນ ວ່າເປັນຜູ້ທີ່ມີທັກສະສີມືສຳນານງານ, ຢ່າງໜ້ອຍກໍ່ເພື່ອນຳໄປປະກອບອາຊີບເພື່ອສ້າງລາຍຮັບໃຫ້ກັບໂຕເອງໃນອະນາຄົດເພີ່ມສູງຂຶ້ນ ແລະ ສາມາດຕໍ່ລອງຄ່າຈ້າງໃຫ້ສູງຂຶ້ນ, ໂອກາດໃນການຈະໄດ້ເຮັດວຽກທີ່ດີມີຫລາຍຂຶ້ນ. ດັ່ງນັ້ນທັກສະທາງດ້ານວິຊາຊີບຈຶ່ງເປັນສິ່ງທີ່ສຳຄັນທີ່ສຸດ ແລະ ເພື່ອໃຫ້ມີການພັດທະນາທັກສະທາງດ້ານວິຊາຊີບທີ່ກົງກັບຕະຫຼາດແຮງງານຕ້ອງການໃຫ້ຫລາຍຂື້ນ.

(ພາບ-ຂ່າວ: ນັກຂ່າວກະຊວງ ຮສສ ລາຍງານ)

ຂ່າວສານອື່ນໆ