ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງວຽກງານແຜນການ ແລະ ການຮ່ວມມືສາກົນ ໃຫ້ກັບພະນັກງານ - ລັດຖະກອນ ຂະແໜງ ຮສສ 10 ແຂວງພາກກາງ ແລະ ພາກໃຕ້.

11-09-2017, 17:49 445

ເພື່ອເປັນການສ້າງຄວາມຮູ້, ຄວາມເຂົ້າໃຈ ແລະ ເພື່ອຮັບປະກັນໃຫ້ ແກ່ພະນັກງານ-ລັດຖະກອນ ຜູ້ທີ່ຮັບຜິດຊອບວຽກງານແຜນການ ແລະ ການຮ່ວມມືສາກົນ ໃນຂະແໜງແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ ໃຫ້ມີທັກສະໃນການຂື້ນແຜນການ, ແຜນງານ , ປະເມີນຜົນການລົງທຶນ, ງົບປະມານໂຄງການລົງທຶນຂອງລັດ, ເກັບກຳສະຖິຕິກຳລັງແຮງງານ ໃນການພັດທະນາສີມືແຮງງານ ແລະ ພົວພັນຮ່ວມມື ອາຊຽນ ແລະ ສາກົນ, ໄດ້ຮັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດເຂົ້າສູ່ລວງເລິກ ແລະ ລວມສູນ ໃຫ້ດີຂື້ນ ເຕີບໃຫຍ່ຂະຫຍາຍຕົວທັງປະລິມານ ແລະ ຄຸນນະພາບ.
ໃນລະຫວ່າງ ວັນທີ 4-5 ກັນຍາ 2017 ທີ່ ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ, ໄດ້ມີກອງປະຊຸມຝືກອົບຮົມ ການສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງວຽກງານແຜນການ ແລະ ການຮ່ວມມືສາກົນ ໃຫ້ກັບພະນັກງານ-ລັດຖະກອນ ຂະແໜງ ຮສສ 10 ແຂວງພາກກາງ ແລະ ພາກໃຕ້. ໂດຍໄດ້ຮັບກຽດກ່າວເປີດແລະໂອ້ລົມຕໍ່ກອງປະຊຸມ ໂດຍທ່ານ ທ່ອນແກ້ວ ທະໄກຍະລາດ ຮອງເຈົ້າແຂວງສະຫວັນນະເຂດ, ມີບັນດາ ຫົວໜ້າກົມ, ຫົວໜ້າພະແນກ, ຮອງຫົວໜ້າພະແນກ ຮສສ ແຂວງ, ຕ່າງໜ້າຈາກບັນດາຫ້ອງການເມືອງ ຮສສ 10 ແຂວງພາກກາງ ແລະ ພາກໃຕ້ ເຂົ້າຮ່ວມ.
ຕໍ່ຈາກນັ້ນ, ໃນການດຳເນີນກອງປະຊຸມແລະເປັນປະທານຮ່ວມໂດຍທ່ານ ປອ. ຢ່າງກູ້ ຢ່າງລືໄຊ ຫົວໜ້າກົມແຜນການ ແລະ ການຮ່ວມມືກັບສາກົນ ແລະ ທ່ານຫົວໜ້າພະແນກແຮງງານ ແລະສະຫວັດດີການສັງຄົມ ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ, ຈຸດປະສົງຂອງການຝຶກອົບຮົມໃນຄັ້ງນີ້ກໍ່ເພື່ອເຮັດໃຫ້
ພະນັກງານ-ລັດຖະກອນ ຂະແໜງ ຮສສ 10 ແຂວງພາກກາງ ແລະ ພາກໃຕ້ໄດ້ເຂົ້າໃຈ ແລະມີຄວາມຮັບຮູ້ ກ່ຽວກັບສະພາບລວມຂອງການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານແຜນພັດທະນາແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ, ການສ້າງແຜນພັດທະນາ ແລະ ການປະເມີນ, ແນະນຳແບບຟອມການຂຽນບົດສະເໜີໂຄງການ, ເຜີຍແຜ່ນິຕິກຳລະບົບສະຖິຕິ ແລະ ຖານຂໍ້ມູນສະຖິຕິດ້ານ ແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ, ແນະນຳຄູ່ມືການສ້າງບ້ານພັດທະນາດ້ານ ແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ, ເຜີຍແຜ່ວຽກງານຮ່ວມມືອາຊຽນດ້ານແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ ແລະສະເໜີການຮ່ວມມືກັບອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນແລະແນະນຳການສະເໜີເອກະສານຮ່ວມມືຕາມຂະແໜງແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ,
ຈາກນັ້ນ ພາຍຫຼັງຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມໄດ້ຮັບຟັງການສະເໜີ ເອກະສານດ້ານວິຊາການ ໃນແຕ່ລະຫົວຂໍ້ແລ້ວ ນັກສຳມະນາກອນ ທັງໝົດກໍໄດ້ພ້ອມກັນແລກປຽ່ນ ຄຳຄິດ ຄຳເຫັນ ຮ່ວມກັນ ຢ່າງກົງໄປກົງມາ ເລິກເຊິ່ງ ແລະ ກວ້າງຂວາງ ສາມາດນຳໄປຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໃຫ້ມີປະສິດທິຜົນດີຂື້ນ./
(ພາບ, ຂ່າວໂດຍ: Mr Blue Diamond )

ຂ່າວສານອື່ນໆ