ກະຊວງແຮງງານອອກມາຊີ້ແຈງຜ່ານສື່ຕໍ່ກັບບັນຫາການ ສະຫງວນອາຊີບໄວ້ໃຫ້ຄົນລາວໄດ້ທຳມາຫາກິນຢ່າງມີສຸກ

01-08-2017, 12:18 672

ກະຊວງແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ, ໄດ້ອອກມາ ຊີ້ແຈງຕໍ່ ບັນຫາຕ່າງໆທີ່ປະຊາຊົນ ໂທລະສັບເຂົ້າມາຜ່ານສາຍດ່ວນ ໃນລະ ຫວ່າງດຳເນີນກອງປະຊຸມ ສະໄໝສາມັນເທື່ອທີ 9 ຂອງສະພາ ແຫ່ງ ຊາດຊຸດທີ VII, ເຊິ່ງໄດ້ມີພະ ນັກງານຢູ່ສູນບຳບັດສະເໜີກ່ຽວ ກັບບັນ ຫາສະຫງວນອາຊີບໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນລາວ ແມ່ນອາຊີບເສີມ ສວຍ,ສ້ອມແປງລົດຈັກ, ຂາຍເຂົ້າ ແລະ ອາຊີບອື່ນໆເປັນຕົ້ນ, ຊຶ່ງປັດ ຈຸບັນເຫັນວ່າສ່ວນຫລາຍການດຳເນີນກິດ ຈະການດັ່ງກ່າວມີແຕ່ ຊາວຕ່າງປະເທດ, ດັ່ງນັ້ນ ທາງພາກ ສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງຈະມີວິທີການແກ້ ໄຂແນວໃດ ?. ຕໍ່ບັນ ຫານີ້ ທ່ານ ພົງ ໄຊສັກ ອິນຖາລາດ ຫົວໜ້າກົມ ຄຸ້ມຄອງແຮງງານກະຊວງແຮງ ງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ ໄດ້ຊີ້ແຈງວ່າ: ອາຊີບທີ່ສະຫງວນ ໄວ້ໃຫ້ພົນລະເມືອງລາວນັ້ນປັດຈຸ ບັນທາງກະຊວງແມ່ນໄດ້ປະຕິບັດ ຕາມແຈ້ງການຂອງກະຊວງອຸດ ສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ ສະບັບ ເລກທີ 1590/ອຄ.ທຄວ; ລົງວັນທີ 26 ສິງຫາ 2013 ວ່າດ້ວຍບັນຊີ 
ປະເພດທຸລະກິດສະຫງວນໄວ້ສຳລັບພົນລະເມືອງລາວ, ຊຶ່ງກະຊວງດັ່ງກ່າວເປັນຜູ້ຮັບຜິດຊອບໃນ ການຄົ້ນຄວ້າພິຈາລະນາອະນຸມັດ ໃຫ້ດຳເນີນທຸລະກິດຕ່າງໆ. ສ່ວນ ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍແຮງງານນັ້ນ ຢູ່ໃນມາດຕາ 33 ອົງປະກອບຂອງ ການສ້າງໂອກາດໃຫ້ພົນລະເມືອງລາວມີວຽກເຮັດງານທຳ ຂໍ້ທີ 3 ໄດ້ກຳນົດວ່າ: ການສະຫງວນອາ ຊີບໄວ້ສະເພາະພົນລະເມືອງລາວ ເປັນຕົ້ນອາຊີບທີ່ເປັນມູນເຊື້ອອັນ ຍາວນານຂອງປະຊາຊົນລາວບັນດາເຜົ່າ, ອາຊີບທີ່ມີລັກສະນະສົ່ງ ເສີມວັດທະນະທຳລາວ, ພູມປັນ ຍາຊາວບ້ານ, ອາຊີບ ຫລື ທຸລະ ກິດທີ່ບໍ່ໃຊ້ຄວາມຮູ້ສູງ ຫລື ໃຊ້ທຶນ ຮອນຫລາຍ, ຊຶ່ງລາຍລະອຽດໄດ້ ກຳນົດໄວ້ໃນບັນຊີສະເພາະ. ພາຍ ຫລັງທີ່ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍແຮງງານໄດ້ຮັບການຮັບຮອງ ແລະ ປະກາດ ນຳໃຊ້ນັບແຕ່ທ້າຍປີ 2014 ເປັນ ຕົ້ນມາກະຊວງແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມກໍກຳລັງຢູ່ ໃນຂະບວນການພິຈາລະນາເພື່ອ ສ້າງບັນດານິຕິກຳຕ່າງໆເພື່ອຜັນ ຂະຫຍາຍເນື້ອໃນຂອງກົດໝາຍ ດັ່ງກ່າວໃຫ້ມີຜົນ, ຊຶ່ງລວມທັງບັນຊ ອາຊີບ ຫລື ວຽກທີ່ຄວນສະຫງວນ ໄວ້ໃຫ້ພົນລະເມືອງລາວນຳ. 
ສຳລັບບັນຫາທີ່ຍັງມີຄົນ ຕ່າງປະເທດເຂົ້າມາທຳມາຫາກິນ, ຄ້າຂາຍ ແລະ ລົງທຶນ ແບບບໍ່ຖືກ ຕ້ອງຕາມລະບຽບກົດໝາຍຂອງ ລາວນັ້ນ. ໃນ 2-3 ປີຜ່ານມາ ແມ່ນ ໄດ້ດຳເນີນການແກ້ໄຂບັນຫາດັ່ງ ກ່າວໂດຍອີງໃສ່ມະຕິຕົກລົງຂອງ ລັດຖະບານ, ຊຶ່ງມັນເປັນຍ້ອນ ຫລາຍສາເຫດທັງໃນຕົວ ແລະ ນອກຕົວ, ສາເຫດນອກຕົວແມ່ນ ເນື່ອງມາຈາກສະພາບການຂອງ ໂລກ ຫລື ຂອງກົນໄກທາງດ້ານ ເສດຖະກິດ, ກົນໄກຕະຫລາດ ແຮງງານ, ຊຶ່ງບ່ອນໃດມີຊ່ອງ ທາງທຳມາຫາກິນທີ່ດີຄົນກໍເຄື່ອນ ຍ້າຍໄປບ່ອນນັ້ນເຖິງຈະດຳເນີນ ການສະກັດກັ້ນດ້ວຍຫລາຍວິທີກໍ ຕາມ, ສ່ວນສາເຫດໃນຕົວແມ່ນ ຄວາມລະເລີຍໃນການບັງຄັບໃຊ້ ລະບຽບກົດໝາຍທີ່ມີຢູ່ແລ້ວຂອງ ພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ ແລະ ການ ທີ່ຄົນພາຍໃນປະເທດເຮົາເອງທີ່ ອຳນວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ແກ່ຄົນຕ່າງປະເທດມາເຄື່ອນໄຫວຢູ່ປະ ເທດເຮົາ, ທັງໆທີ່ຮູ້ວ່າພວກເຂົາ ເຫລົ່ານັ້ນມາອາໃສ ແລະ ເຄື່ອນ ໄຫວບໍ່ຖືກຕ້ອງຕາມລະບຽບກົດ ໝາຍຂອງປະເທດ. ເຖິງຢ່າງໃດ ກໍດີໃນກອງປະຊຸມລັດຖະບານສະ ໄໝສາມັນປະຈຳເດືອນກຸມພາ 2015 ຜ່ານມານີ້, ກໍໄດ້ມອບຄວາມຮັບຜິດຊອບໃຫ້ກະຊວງ ແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງ ຄົມ ແລະ ກະຊວງປ້ອງກັນຄວາມສະ ຫງົບຮ່ວມມືກັນຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແລະ ແກ້ໄຂບັນຫາດັ່ງກ່າວໃຫ້ສຳ ເລັດໂດຍໄວເພື່ອປ້ອງກັນ ແລະ ສະຫງວນອາຊີບຕ່າງໆທີ່ເປັນບູລິມະສິດຂອງປະເທດຊາດໄວ້ໃຫ້ຄົນລາວໄດ້ທຳມາຫາກິນຢ່າງມີສຸກ.

ຂ່າວສານອື່ນໆ