ສູນຮັບບໍລິຈາກ ກະຊວງແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ

17-08-2018, 10:19 150

ສູນຮັບບໍລິຈາກ ກະຊວງແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ ຍັງຄົງສືບຕໍ່ການລະດົມທືນຊວ່ຍເຫຼືອຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍຈາກໄພພິບັດ ແຂວງອັດຕະປື ແລະ ບັນແຂວງທົ່ວປະເທດ ທີ່ກະຊວງ ຮສສ. ວັນທີ 15-16 ສິງຫາ 2018

 

 

ຂ່າວສານອື່ນໆ