ຍອດບໍລິຈາກຊ່ວຍບັນເທົາທຸກຜູ້ປະສົບໄພນ້ຳຖ້ວມທົ່ວປະເທດມາຮອດວັນທີ 8 ສິງຫາ 2018

09-08-2018, 14:04 94

ຍອດບໍລິຈາກຊ່ວຍບັນເທົາທຸກຜູ້ປະສົບໄພນ້ຳຖ້ວມທົ່ວປະເທດມາຮອດວັນທີ 8 ສິງຫາ 2018 ຜ່ານສູນບໍລິຈາກກະຊວງແຮງງານແລະສະຫວັດດີການສັງຄົມບັນລຸ 16 ຕື້ກວ່າກີບ, 27 ລ້ານກວ່າບາດ ແລະ 11,9 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ

 

 

ຂ່າວສານອື່ນໆ