ໃນວັນທີ 7 ສິງຫາ 2018, ສຳນັກຂ່າວສານປະເທດລາວໄດ້ມອບເງິນ

07-08-2018, 14:43 20

ໃນວັນທີ 7 ສິງຫາ 2018, ສຳນັກຂ່າວສານປະເທດລາວໄດ້ມອບເງິນຈຳນວນ 3.291.000 ກີບ ເພື່ອປະກອບສວ່ນໃນການຊວ່ຍເຫລືອຜູ້ປະສົບໄພນ້ຳຖ້ວມ ຢູ່ອັດຕະປື

ຂ່າວ​ສານ​ປະ​ເທດ​ລາວ

ຂ່າວສານອື່ນໆ