ສປປ ລາວ ໄດ້ຖືກຈັດຢູ່ໃນອັນດັບທີ 110 (ປະເທດທີ່ມີຄວາມສຸກທີ່ສຸດ)

20-03-2018, 12:07 310

ສປປ ລາວ ໄດ້ຖືກຈັດຢູ່ໃນອັນດັບທີ 110 (ປະເທດທີ່ມີຄວາມສຸກທີ່ສຸດ) ໃນຈໍານວນ 156 ປະເທດ. ການຈັດອັນດັບດັ່ງກ່າວແມ່ນໄດ້ອີງຕາມ 6 ຫຼັກການທີ່ອົງການສະຫະປະຊາຊາດໃດ້ກໍານົດ. 6 ຫຼັກການທີ່ວ່ານີ້ມີ: ລາຍຮັບສະເຫຼ່ຍຕໍ່ຫົວຄົນ (GDP), ການສະໜັບສະໜູນຊ່ວຍເຫຼືອທາງສັງຄົມ, ການມີຊີວິດສຸຂະພາບທີດີ, ການ ມີເສລີພາບທາງສັງຄົມ, ຄວາມເອື້ອເຟື້ອເພື່ອແຜ່ ແລະ ບໍ່ມີ ສໍ້ລາດບັງຫຼວງ. ຂໍ້ມູນໄດ້ລະບຸຢູ່ໃນບົດລາຍງານປະຈໍາປີ 2018 ອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ເມື່ອບໍ່ດົນມານີ້. ບົດລາຍງານຍັງໄດ້ລະບຸວ່າ: ປະເທດແຟັງລັງ Finland ໃດ້ຫັຍບຂຶ້ນມາແທນທີ່ ປະເທດ ນອກແວ Norway ກາຍເປັນປະເທດທີ່ມີຄວາມສຸກທີ່ສຸດໃນໂລກ

ຂອບ​ໃຈ​ຂ່າວ​ສານ​ປ​ະ​ເທດ​ລາວ

ຂ່າວສານອື່ນໆ