ລັດຖະບານລາວ ຄາດວ່າ ຜົນຜະລິດໃນພາກກະສິກຳ ຈະກວມເອົາ 15.73 ເປີເຊັນ

08-05-2018, 15:19 243

ລັດຖະບານລາວ ຄາດວ່າ ຜົນຜະລິດໃນພາກກະສິກຳ ຈະກວມເອົາ 15.73 ເປີເຊັນຂອງມູນຄ່າຜະລິດຕະພັນລວມພາຍໃນ ຫຼື GDP ຕະຫຼອດປີ 2018 ແລະຈະຂະຫຍາຍຕົວເພີ່ມຂຶ້ນ ໃນອັດຕາສະເລ່ຍ 2.8 ເປີເຊັນ ທຽບໃສ່ປີ 2017.

ທ່ານພວງປະລິສັກ ປະວົງວຽງຄຳ ຮອງລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງກະສິກຳ ແລະປ່າໄມ້ຖະແຫລງວ່າ ຄະນະລັດຖະບານລາວ ໄດ້ວາງແຜນການຊຸກຍູ້ການຜະລິດໃນພາກ
ກະສິກຳໃນສົກປີ 2018 ນີ້ ໃຫ້ຂະຫຍາຍຕົວເພີ່ມຂຶ້ນ ໃນອັດຕາສະເລ່ຍ 2.8 ເປີເຊັນທຽບໃສ່ປີ 2017 ຊຶ່ງຈະເຮັດໃຫ້ຜົນຜະລິດໃນພາກກະສິກຳມີສັດສ່ວນຄິດເປັນ15.73 ເປີເຊັນຂອງມູນຄ່າຜະາລິດຕະພັນລວມພາຍໃນ ຫຼື GDP ຂອງລາວ ໃນປີ2018 ທັງນີ້ ກໍເພື່ອເປັນການຮັບປະກັນຄວາມໝັ້ນຄົງດ້ານສະບຽງອາຫານໃຫ້ໄດ້ຢ່າງແທ້ຈິງ ດັ່ງທີ່ທ່ານພວງປະລິສັກ ຢືນຢັນວ່າ:

“ກ່ຽວກັບແຜນ ແລະວຽກຈຸດສຸມດ້ານກະສິກຳ-ປ່າໄມ້ ສຳລັບປີ 2018 ນີ້ກະຊວງກະສິກຳ ແລະປ່າໄມ້ ໄດ້ມີການຊີ້ນຳ ແລະກຳນົດວຽກຈຸດສຸມທີ່ຕ້ອງໄດ້ສຸມໃສ່ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານໃນທຸກກະຊວງແລະຂະແໜງການ ມີຂະບວນການຟົດຟື້ນ ແລະມີຄວາມຮັບຜິດຊອບສູງໂດຍສືບຕໍ່ໄປຕາມວຽກຈຸດສຸມ ແລະໂຄງການວາງໄວ້ ໃນນີ້ແມ່ນເອົາໃຈ
ໃສ່ ຫັນບັນດາໂຄງການບຸລິມະສິດ ລະດັບຊາດໃຫ້ລະອຽດກວ່າເກົ່າເປັນຕົ້ນແມ່ນໃນໂຄງການສົ່ງເສີມການຜະລິດເປັນສິນຄ້າ ແລະຄ້ຳປະກັນ ຄວາມໝັ້ນຄົງດ້ານສະບຽງອາຫານ.”

ແຕ່ຢ່າງໃດກໍຕາມ ການຜະລິດໃນດ້ານກະສິກຳຂອງລາວ ໃນປີ 2017 ທີ່ຜ່ານມາກໍສາມາດຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໄດ້ຕ່ຳກວ່າແຜນການທີ່ວາງໄວ້ ໂດຍສະເພາະ ກໍແມ່ນການຜະລິດເຂົ້າໄດ້ຕ່ຳກວ່າເປົ້າໝາຍທີ່ວາງໄວ້ ເຖິງ 300,000 ໂຕນ ເພາະຜົນ
ກະທົບ ຈາກໄພນ້ຳຖ້ວມ ແລະໄພແຫ້ງແລ້ງໃນປີດຽວກັນ ຊຶ່ງເຮັດໃຫ້ການຜະລິດດ້ານສະບຽງອາຫານ ສາມາດຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໄດ້ 85 ເປີເຊັນຂນອງແຜນການປີ.

ທັງນີ້ ອົງການອາຫານ ແລະການກະເສດແຫ່ງສະຫະປະຊາດຊາດ ຫຼື FAO ລະບຸວ່າ ພາຍຸເຊິ່ນກາ ເຮັດໃຫ້ເນື້ອທີ່ນາຂອງກະເສດຕະກອນລາວ ເສຍຫາຍໄປຫຼາຍກວ່າ 37,800 ເຮັກຕາ ສັດລ້ຽງປະເພດງົວ ຄວາຍ ໝູ ແບ້ ແລະສັດປີກອີກວ່າ 23,500ໂຕ ສູນຫາຍໄປ ກັບກະແສນ້ຳ ແລະອື່ນໆ ທີ່ຄິດເປັນຄວາມເສຍຫາຍຫຼາຍກວ່າ 55.5ຕື້ກີບ ທັງກໍຍັງຈະສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ເປົ້າໝາຍການຜະລິດ ແລະການສົ່ງອອກຜົນຜະລິດກະສິກຳຂອງລາວ ໄປຕ່າງປະເທດອີກດ້ວຍ.

ນອກຈາກນັ້ນ ການປູກເຂົ້າຢູ່ນອກເຂດຊົນລະປະທານ ຍັງມີຄວາມສຽງສູງ ຕໍ່ການປ່ຽນແປງຂອງສະພາບດິນຟ້າອາກາດ ທັງໄພແຫ້ງແລ້ງ ແລະນ້ຳຖ້ວມອີກດ້ວຍ ດັ່ງຈະ
ເຫັນໄດ້ຈາກລະດູແລ້ງຂອງປີ 2017 ທີ່ກະເສດຕະກອນລາວໃນທົ່ວປະເທດ ປູກເຂົ້ານາແຊງໄດ້ໃນເນື້ອທີ່ລວມພຽງ 94,700 ກວ່າເຮັກຕາ ຄິດເປັນ 75 ເປີເຊນ ຂອງແຜນ
ການ ແລະໃນຫຼາຍເຂດ ກໍສາມາດປະຕິບັດໄດ້ພຽງ 35 ເປີເຊັນ ຂອງແຜນການເທົ່ານັ້ນ ໂດຍມີສາເຫດມາຈາກໄພທຳມະຊາດ ທີ່ສົມທົບດ້ວຍການມີລະບົບຄອງຊົນລະປະທານຢ່າງຈຳກັດ ແລະເປ່ເພ ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ກະເສດຕະກອນລາວ ພາກັນຫັນປຽນໄປປູກພືດຊະນິດອື່ນໆ ທີ່ມີລາຄາສູງກວ່າເຂົ້າ.

ແຕ່ຢ່າງໃດກໍຕາມ ສຳລັບໃນປີ 2018 ນີ້ ລັດຖະບານລາວ ກໍໄດ້ວາງແຜນການຊຸກຍູ້ການຜະລິດ ເຂົ້າເພື່ອສົ່ງອອກໄປຕ່າງປະເທດ ໃຫ້ໄດ້ເຖິງ 4 ແສນໂຕນ ດ້ວຍການ
ຂະຫຍາຍເນື້ອທີ່ປູກເຂົ້າໃຫ້ກວ້າງກວ່າ 1 ລ້ານເຮັກຕາ ແລະມີສະມັດຖະພາບສະເລ່ຍ 4.2 ໂຕນຕໍ່ເຮັດຕາ ຊຶ່ງຈະເຮັດໃຫ້ມີຜົນຜະລິດເຂົ້າລວມບໍ່ນ້ອຍກວ່າ 4.22ລ້ານໂຕນ ໃນທົ່ວປະເທດ ທີ່ແບ່ງເປັນຜົນຜະລິດເຂົ້ານາແຊງ 475,600 ໂຕນ ນາປີ3,553,000 ໂຕນ ແລະເຂົ້າໄຮ່ 200,000 ໂຕນ ຕາມລຳດັບ.

ທັງນີ້ ໂດຍຄາດວ່າ ໃນຕະຫຼອດປີ 2018 ປະຊາຊົນລາວ ຈະຕ້ອງການບໍລິໂພກເຂົ້າໃນປະລິມານລວມ ບໍ່ຕ່ຳກວ່າ 2,700,000 ໂຕນ ແລະເກັບໄວ້ໃນຄັງແຮ່ສຸກເສີນ 4
ແສນໂຕນ ນອກຈາກນັ້ນ ກໍຈະຕອບສະໜອງໃຫ້ກັບອຸດສາຫະກຳການແປຮູບ ພາຍໃນ 5-6 ແສນໂຕນ ແລະສົ່ງອອກໄປຕ່າງປະເທດ ໃນປະລິມານລວມ 4 ແສນໂຕນດັ່ງກ່າວ ຫາກແຕ່ວ່າ ການບັນລຸເປົ້າໝາຍໃນຕົວຈິງນັ້ນ ກໍບໍ່ແມ່ນເລື່ອງງ່າຍ ເພາະຜົນຜະລິດເຂົ້າໃນລາວຍັງບໍ່ໄດ້ຄຸນນະພາບຕາມຄວາມຕ້ອງການຂອງຕະຫຼາດໃນຕ່າງປະເທດນັ້ນເອງ.

VOA Laos .-

ຂ່າວສານອື່ນໆ