ຮວ່ມກັນຫາລືການກະກຽມເນື້ອໃນເພື່ອເຂົ້າຮວ່ມເວທີປືກສາຫາລື ອາຊຽນ ວ່າດ້ວຍແຮງງານເຄື່ອນຍ້າຍ ຄັ້ງທີ 10

25-09-2017, 14:39 411

ວັນທີ 20 ກັນຍາ 2017ນີ້, ທີ່ໂຮງແຮມເມີຄິວ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ສປປ ລາວ, ໄດ້ມີກອງປະຊຸມກະກຽມເນື້ອໃນເພື່ອຮວ່ມເວທີປືກສາຫາລື ອາຊຽນ ວ່າດ້ວຍແຮງງານເຄື່ອນຍ້າຍ ຄັ້ງທີ 10 ກຽ່ວກັບແຮງງານໃນຄົວເຮືອນ ; ໃນ ເດືອນ ຕຸລາ ໃກ້ຈະມາເຖິງນີ້ ທີ່ປະເທດຟີລິບປິນ , ຄວາມຄືບໜ້າ ແລະ ການປະຕິບັດຂໍ້ແນະນຳຂອງກອງປະຊຸມຄັ້ງທີ່ 9 , ໂດຍການເປັນປະທານຮວ່ມໂດຍ ທ່ານ ໂຈມແຍງ ແພງທອງສະຫວັດ ຮອງກົມແຜນການ ແລະ ການຮ່ວມມືສາກົນ ກະຊວງ ຮສສ ແລະ ທ່ານ ນາງ ລີແອນ ເຮີເມິນ ສະຖານເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ການາດາ ປະຈຳ ສປປ ລາວ, ມີບັນດາ ຕາງໜ້າໂຄງການອາວຸໂສ-ອາຊຽນ, ຕາງໜ້າບັນດາກົມພາຍໃນກະຊວງ ຮສສ, ຕາງໜ້າສະພາການຄ້າ, ອຸດສາຫະກຳການຄ້າ, ກຳມະບານ ແລະ ຕາງໜ້າຈາກອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນ ເຂົ້າຮ່ວມ.
ໃນກອງປະຊຸມໃນຄັ້ງໄດ້ສະເໜີສະພາບລວມ ວາລະເນື້ອໃນ ແລະ ຈຸດປະສົງຂອງກອງປະຊຸມແຮງງານເຄື່ອນຍ້າຍອາຊຽນ ແລະ ແລກປ່ຽນການປະຕິບັດຂໍ້ແນະນຳຂອງກອງປະຊຸມແຮງງານເຄື່ອນຍ້າຍອາຊຽນຄັ້ງທີ 9 ແຜນການຈັດຕັ້ງທາງສັງຄົມ ແຜນງານກ່ຽວກັບການເຄື່ອນຍ້າຍຖິ່ນຂອງອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ແລະ ປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບເນື້ອໃນກອງປະຊຸມແຮງງານອາຊຽນຄັ້ງທີ 10 ເພື່ອກ້າວໄປສູ່ຜົນສຳເລັດຂອງວຽກງານທີ່ມີຄຸນຄ່າ ແລະ ເປັນທຳສຳລັບແຮງງານໃນຄົວເຮືອນ ເຊີ່ງບັນດາຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມໄດ້ພ້ອມກັນສົນທະນາປະກອບຄຳຄິດຄຳເຫັນໃສ່ເນື້ອໃນຕ່າງເພື່ອໃຫ້ເນື້ອໃນສອດຄ່ອງ ແລະ ຖືກຕາມຈຸດປະສົງເປົ້າໝາຍ./
( ເພັດສະໄໝ )

ຂ່າວສານອື່ນໆ