ກອງປະຊຸມລັດຖະມົນຕີຕ່າງປະເທດອາຊຽນ

07-02-2018, 08:35 253

ສິງກະໂປ ສະເໜີແນວຄິດການສ້າງເຄືອຂ່າຍຕົວເມືອງພັດທະນາອາຊຽນ ໃນກອງປະຊຸມລັດຖະມົນຕີຕ່າງປະເທດອາຊຽນ

 ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ:http://www.idsala.com/2018/02/blog-post_6.html

 

 

 

ຂ່າວສານອື່ນໆ