ຝຶກສີມືແຮງງານ ສາຂາການຕະຫລາດ ແລະ ການຫຸ້ມຫໍ່

02-08-2017, 15:39 474

ຮູບພາບປະກອບ 

ໃນວັນທີ 25 ກໍລະກົດ 2017 ຜ່ານມານີ້ ທີ່ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ ໄດ້ມີການຝຶກສີມືແຮງງານ ສາຂາການຕະຫລາດ ແລະ ການຫຸ້ມຫໍ່  ໂດຍເປັນປະເທດກ່າວເປີດຊຸດຝຶກສີມືດັ່ງກ່າວຂອງທ່ານ ບຸນຄົງ ຫຼ້າສຸກັນ ຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ, ມີຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມຈາກບັນດາຫົວຫນ່ວຍໂຮງສີ ແລະ ຜູ້ອອກແຮງງານຢູ່ໃນຫົວຫນ່ວຍແຮງງານເປັນຕົ້ນແມ່ນໂຮງສີເຂົ້າຈາກ 25 ເມືອງ ຂອງ ແຂວງ ຄໍາມ່ວນ ແລະ ສະຫວັນນະເຂດ ໄດ້ຮັບການຝຶກອົບຮົມ ແລະ ຮັບຝັງການເຜີຍແຜ່ບັນດານິຕິກໍາກ່ຽວກັບວຽກງານແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ, ວຽກງານປະກັນສັງຄົມ, ວຽກງານຄວາມປອດໄພ ແລະ ສຸຂະພາບແຮງງານໃນສະຖານທີ່ເຮັດວຽກ, ວຽກງານການຫຸ້ມຫໍ້ ແລະ ຜະລິດເປັນສິ້ນຄ້າ ໃຫ້ແກ່ຜູ້ທີສົນໃຈ ແລະ ບັນດາຫົວຫນ່ວຍແຮງງານໃຫ້ໄດ້ຮັບການພັດທະນາ ແລະ ຍົກສູງຄວາມຮູ້ ແລະ ຄວາມຊໍານານງານໃຫ້ຫລາຍຂື້ນ ພາຍໃຕ້ກິດຈະກໍາຂອງໂຄງການຄໍ້າປະກັນສະບຽງອາຫານ ແລະ ຜະລິດເປັນສິນຄ້າ,

ພາບ ແລະ ຂ່າວໂດຍ: ບຸນທະວີ ບຸນມະນີວັນ

 

ຂ່າວສານອື່ນໆ