ສູນຮັບບໍລິຈາກ ກະຊວງແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ

21-08-2018, 14:20 125

ສູນຮັບບໍລິຈາກ ກະຊວງແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ ຍັງຄົງສືບຕໍ່ການລະດົມທືນຊວ່ຍເຫຼືອຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍຈາກໄພພິບັດ ແຂວງອັດຕະປື ແລະ ບັນແຂວງທົ່ວປະເທດ ທີ່ກະຊວງ ຮສສ.

 

 

 

ຂ່າວສານອື່ນໆ