ຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງ ຮສສ ເນັ້ນໃຫ້ຜູ້ຮັບຜິດຊອບດູແລເດັກ SOS ເພີ່ມທະວີການສຶກສາອົບຮົມເດັກໃຫ້ກາຍເປັນຄົນດີໃນສັງຄົມ

31-05-2018, 15:09 101

ໂອກາດທີ່ລົງຕິດຕາມຊຸກຍູ້ ເຄື່ອນໄຫວຊີ້ນຳວຽກ ແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ ພາກໃຕ້ ທ່ານນ. ໃບຄຳ ຂັດທິຍະ ຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດດີການສັງຄົມ ( ຮສສ) ພ້ອມດ້ວຍຄະນະ, ໄດ້ຖືໂອກາດໄປຢຽ້ມຢາມ ບ້ານຊ່ວຍເຫລືອເດັກນ້ອຍ SOS ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ ໃນວັນທີ 24 ພຶກສະພາ 2018ນີ້, ເນື່ອງວັນເດັກນ້ອຍສາກົນໃກ້ຈະມາເຖິ່ງນີ້ ພ້ອມທັງໄດ້ມີຄຳເຫັນວ່າ: ບ້ານຊ່ວຍເຫລືອເດັກນ້ອຍ SOS ລາວ ເປັນຂອງຂວັນອັນລ້ຳຄ່າຈາກອົງການ SOS ສາກົນ ມອບໃຫ້ລັດຖະບານ ກໍຄືເດັກກຳພ້າ-ກຳພອຍ ດ້ອຍໂອກາດ ໃນ ສປປ ລາວ, ໂດຍການ ສ້າງຂຶ້ນເພື່ອເປັນບ່ອນຢູ່ອາໃສສຳລັບເດັກກຳພ້າ-ກຳພອຍ ທີ່ຂາດບ່ອນເພີ່ງພາອາໃສ, ຂາດຜູ້ເບິ່ງແຍງລ້ຽງດູ ເທົ່າທີພວກເຂົາຄວນຈະໄດ້ຮັບ, ບ້ານຊ່ວຍເຫລືອເດັກນ້ອຍ SOS ໄດ້ໃຫ້ການດູແລເບິ່ງແຍງດ້ວຍຄວາມຮັກ, ຄວາມອົບອຸ່ນ, ຕາມຫລັການຂອງອົງການ SOS ສາກົນ ແລະ ສອດຄ່ອງກັບຮີດຄອງປະເພນີອັນດີງາມຂອງລາວຄື: ເປັນແມ່ເປັນລູກກັນ, ເປັນເອື້ອຍນ້ອງກັນ, ເປັນຄອບຄົວດຽວກັນ ແລະ ເປັນບ້ານດຽວກັນ, ເພື່ອເຮັດໃຫ້ເດັກນ້ອຍທີ່ໄດ້ຮັບການລ້ຽງດູເບິ່ງແຍງມີຊີວິດການເປັນຢູ່, ມີສຸຂະພາບແຂງແຮງ, ໄດ້ຮັບການສຶກສາ ແລະ ມີອາຊີບເພື່ອຫາລ້ຽງຕົນເອງໄດ້. 
ບ້ານຊ່ວຍເຫລືອເດັກນ້ອຍ SOS ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ ເຫັນວ່າ: ມີເດັກກຳພ້າ-ກຳພອຍ ດອຍໂອກາດ, ທີ່ຢູ່ໃນການຄຸ້ມຄອງຂອງບ້ານຊ່ວຍເຫລືອເດັກນ້ອຍ SOS ປະຈຸບັນມີຈຳນວນທັງໝົດ 155 ຄົນ, ຍິງ 68 ຄົນ, ມີ 15 ຄອບຄົວ, ໃນນັ້ນແມ່ນລວມທັງເດັກທີມາຈາກຍັນດາແຂວງຕ່າງໆ ແລະ 4 ເມືອງທີ່ທຸກຍາກໃນແຂວງສະຫວັນນະເຂດ, ມີແມ່ SOS 10 ຄົນ, ນ້າສາວ 9 ຄົນ. ຊຶ່ງເປັນຄວາມຮັບຜິດຊອບອັນໃຫຍ່ຫລວງສົມຄວນ, ໃນການດູແລເບິ່ງແຍງເຂົາເຈົ້າໃຫ້ມີຊີວິດທີ່ດີ ໄດ້ຮັບການສຶກສາຄືກັບເດັກທົ່ວໄປ.
ທ່ານຮອງລັດຖະມົນຕີ ໃບຄຳ ຂັດທິຍະ ໄດ້ກ່າວຕື່ມອີກວ່າ: ຜ່ານການຮັບຟັງການນຳສະເໜີກ່ຽວກັບວຽກງານປົກປ້ອງທາງສັງຄົມ, ການປະກັນສັງຄົມ, ອັດຕາສ່ວນຂອງເດັກທີ່ມີຄວາມສ່ຽງດ້ານຕ່າງໆ, ດຳລັດວ່າດ້ວຍການຈັດຕັ້ງ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວຂອງຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງບ້ານຊ່ວຍເຫລືອເດັກນ້ອຍ SOS ລາວ ຈາກພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ ແລະ ເຊື່ອໝັ້ນວ່າ: ທຸກປະເດັນຈະໄດ້ຮັບການເອົາໃຈໃສ່, ຄົ້ນຄວ້າ, ປຶກສາຫາລືແລກປ່ຽນເຊິ່ງກັນ ແລະ ກັນດ້ວຍຄວາມຮັບຜິດຊອບສູງ, ພ້ອມທັງ ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ເອົາໃຈໃສ່ກ່ຽວກັບບັນຫາການສຶກສາອົບຮົມດ້ານການເມືອງແນວຄິດໃຫ້ແກ່ພະນັກງານ, ແມ່ ແລະ ນ້າສາວ ໃຫ້ມີຄວາມອຸ່ນອ່ຽງທຸ່ນທ່ຽງປະກອບສ່ວນ ເຂົ້າໃນການປະຕິບັດໜ້າທີ່ຂອງຕົນ ແລະ ເພີ່ມທະວີການສຶກສາອົບຮົມເດັກແບບສ້າງສັນໃຫ້ກາຍເປັນຄົນດີໃນສັງຄົມ, ນອກນີ້ ຍັງເນັ້ນໃຫ້ເອົາໃຈໃສ່ເບິ່ງແຍງລ້ຽງດູເດັກໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບ ຫລັກການ 4 ປະການຂອງອົງການ SOS ສາກົນ ແລະ ໃຫ້ການສຶກສາແກ່ເດັກຕາມ 5 ຫລັກມູນທີ່ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາວາງອອກ.
ເນື່ອງໃນໂອກາດ ວັນເດັກນ້ອຍສາກົນໃກ້ຈະມາເຖິ່ງນີ້ ທ່ານນ. ໃບຄຳ ຂັດທິຍະ ຍັງໄດ້ນຳເອົາເຄື່ອງກິລາ ແລະ ເຂົ້າໜົມຈຳນວນໜຶ່ງ ໄປແຈກຍ້າຍໃຫ້ເດັກນ້ອຍ ໃນບ້ານຊ່ວຍເຫລືອເດັກນ້ອຍ SOS ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ ນຳອີກ./

( ພາບ-ຂ່າວ: ເພັດສະໄໝ )

ຂ່າວສານອື່ນໆ