9 ເມືອງ 58 ບ້ານ 916 ຄອບຄົວ ແລະ ເສຍຊີວິດ 6 ຄົນ ທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກໄພພິບັດນໍ້າຖວ້ມແຕ່ເດືອນ ກໍລະກົດ ຮອດປະຈຸບັນ ລວມມູນຄ່າເບື້ອງຕົ້ນການເສຍຫາຍໃນ 5 ເມືອງ 8 ຕື້ກວ່າກິບ

30-08-2018, 14:29 124

ໃນຕອນເຊົ້າວັນທີ 29 ສິງຫາ 2018 ທີນະຄອນຫລວງພະບາງ ໄດ້ເປີດກອງປະຊຸມສະຫຼູບການລາຍງານສະພາບໄພພິບັດນໍ້າຖວ້ມໃນເບືອງຕົ້ນແຂວງຫລວງພະບາງ ພາຍໃຕ້ການເປັນປະທານຮວ່ມຂອງທ່ານ ຄໍາແພງ ໄຊສົມແພງ ລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ ປະທານຄະນະກໍາມະການປອ້ງກັນ ແລະ ຄອບຄຸມໄພພິບັດຫ່ງຊາດ ທ່ານ ຄໍາຂັນ ຈັນທະວີສຸກ ເຈົ້າແຂວງ ຯຫລວງພະບາງ ມີບັນດາຮອງລັດຖະມົນຕີ ຫົວໜ້າພະແນກການ ແລະ ຄະນະກໍາມະການປອ້ງກັນໄພພິບັດຂັ້ນສູນກາງ ແລະ ແຂວງເຂົ້າຮວ່ມ.


ໂອກາດດັ່ງກ່າວ, ທ່ານ ທ່ານ ຄໍາຂັນ ຈັນທະວີສຸກ ເຈົ້າແຂວງ ຯຫລວງພະບາງ ໄດ້ລາຍງານ ສະພາບຜົນກະທົບຈາກໄພນໍ້າຖວ້ມພາຍໃນແຂວງເຊີ່ງທ່ານໄດ້ຍົກໃຫ້ເຫັນວ່າ ນັບແຕ່ວັນທີ່ 18-23 ກໍລະກົດ ຮອດປະຈຸບັນໄດ້ມີຝົນຕົກໜັກອັນໄດ້ເຮັດໃຫ້ເກີດມີນໍ້າຖວ້ມ ດິນເຊາະເຈື່ອນທັບຖົມເຮືອນຂອງປະຊາຊົນເສຍຫາຍ ແລະ ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບໃນ 9 ເມືອງຄື ນະຄອນ-ຫລວງພະບາງ ເມືອງຊຽງເງີນ, ພູຄຸນ, ປາກແຊງ, ນໍ້າບາກ, ຈອມເພັດ, ງອຍ, ນານ ແລະ ເມືອງໄພນໄຊ ເຊີ່ງນີ້ ເມືອງຫລວງ-ພະບາງໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ 2 ບ້ານ 35 ຄອບຄົວ ເນື້ອທີ່ຜົນຜະລິດເສຍຫາຍ 14 ຮຕ ເສຍຊີວິດ 1 ຄົນ ເມຶອງຊຽງເງີນ ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ 13 ບ້ານ ເສຍຊີວິດ 1 ຄົນ ເນື້ອທີ່ຜົນຜະລິດເສຍຫາຍ 9 ພັນກວ່າເຮັກຕາ ເມືອງພູຄຸນ ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ 8 ບ້ານ ມີເນື້ອທີ່ຜົນຜະລິດໄດ້ຮັບຜົນກະທົບແລະ ເສຍຫາຍລວມມູນຄ່າ 1 ຕື້ກວ່າກິບ ເມືອງປາກແຊງ ປະຊາຊົນໄດ້ຮັບຜົນກະທົບມີ 10 ບ້ານ ມູນຄ່າເສຍຫາຍ ເກີອບ 300 ຮອ້ຍກວ່າລ້ານກິບ ເມືອງນໍ້າບາກ ມີ 3 ບ້ານ ມີຜູ້ເສຍຊີວິດ 2 ຄົນ ເມືອງຈອມເພັດ ມີ 4 ບ້ານ ມູນຄ່າເສຍຫາຍ 157 ລ້ານກວ່າກິບ ເມືອງ ງອຍ ມີ 18 ຄອບຄົວໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ ເສຍຊີວິດ 1 ຄົນ ເມືອງນານ ໄດ້ມີຜົນຜະລິດ ແລະ ວັດຖຸຂອງປະຊາຊົນເສຍຫາຍ ລວມມູນຄ່າ 100 ກວ່າລ້ານກິບ ແລະ ເມືອງໂພນໄຊ ປະຊາຊົນໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈໍານວນ 18 ບ້ານ ປະຊາຊົນເສຍຊີວິດ 1 ຄົນເນື້ອທີ່ຜົນຜະລິດ ແລະ ອື່ນຯໄດ້ຮັບຜົນກະທົບລວມມູນຄ່າ ເສຍຫາຍ 6 ຕື້ກວ່າກິບ ເຊີ່ງໄດ້ເຮັດໃຫ້ປະຊາຊົນໄດ້ຮັບຜົນກະທົບລວມທັງໜົດ 58 ບ້ານ 916 ຄອບຄົວ ມີປະຊາຊົນເສຍຊີວິດ 6 ຄົນ ມາຮອດປະຈຸບັນນີ້ສາມາດສະຫຼບຜົນເສຍເຫຍໃນ 5 ເມືອງ ມີມູນຄ່າເສຍຫາຍ 8 ຕື້ກວ່າກິບ .


ມາຮອດປະຈຸບັນນີ້ບັນດາເມືອງ ບ້ານທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ ທາງແຂວງໄດ້ໃຫ້ການຊວ່ຍເຫີລອໃນເບື້ອງຕົ້ນແກ່ປະຊາຊົນຜູ້ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈໍານວນໜື່ງແລ້ວເປັນຕົ້ນເຄື່ອງນຸ່ງຫົ່ມ ອາຫານແຫ້ງ ນໍ້າດື່ມ ແລະ ລະດົມທະຫານ ຕໍ່າກຫລວດ ລົງກວດກາໃຫ້ການຊວ່ຍເຫລືອປະຊາຊົນໃນການສອ້ມແປງບ້ານເຮືອນ ທໍາຄວາມສະອາດ ແລະ ຊວ່ຍຝື້ນຟູຊີວິດການເປັນຢູ່ຂອງປະຊາຊົນຜູ້ທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ ນອກນີ້ແຂວງກໍ່ໄດ້ແຕ່ງຕັ້ງບັນດາອານຸກໍາມະການລົງຕິດຕາມ ກວດກາສະຫູູບຜົນເສຍຫາຍຂອງແຕ່ລະເມືອງທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບໃຫ້ລະອຽດຄັກແນ່ ເພື່ອໃຫ້ການຊວ່ຍເຫືລອຟື້ນຟູຊີວິດການເປັນຢູ່ຂອງປະຊາຊົນຜູ້ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບກັບຄືນສູ່ສະພາບປົກກະຕິໂດຍໄວ.
ໃນໂອກາດລົງຕິດຕາມກວດເບີ່ງສະພາບຜົນເສຍຫາຍຈາກໄພພິບັດນໍ້າຖວ້ມໃນຄັ້ງນີ້ ທ່ານ ຄໍາແພງ ໄຊສົມແພງ ລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ ປະທານຄະນະກໍາມະການປອ້ງກັນ ແລະ ຄອບຄຸມໄພພິບັດຫ່ງຊາດ ໄດ້ໂອລົມໃຫ້ທິດຊີ້ນໍາຕໍ່ຄະນະກໍາມະການປອ້ງກັນ ແລະ ຄອບຄຸມໄພພິບັດຂັ້ນແຂວງ ໂດຍສະເພາະແມ່ນຕອ້ງເອົາໃຈໃສ່ເຂົ້າໃນການຕິດຕາມຮັກສາສຸຂະພາບຂອງປະຊາຊົນ ກວດກາຜົນເສຍຫາຍຂອງເນື້ອທີ່ການຜະລິດ ບັນດາໂຮງຮຽນທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບເພື່ອໃຫ້ລຸກຫານໄດ້ເຂົ້າໂຮງຮຽນກວດກາບັນດາເຮືອນຊານປະຊາຊົນເປເພເພື່ອລະດົມພະນັກງານທະຫານ ຕໍາຫລວດເພື່ອເຂົ້າຊວ່ຍເຫືລອເຂົາເຈົ້າ ກະກຽມແນວພັນພຶດເພື່ອສະໜອງໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນໃນການຜະລິດລະດູແລ້ງ ປັບປຸງບັນດາຊົນລະປະທານ ເນື້ອທີ່ການຜະລິດທີໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ ແລະ ດ້ານອື່ນຯອິກ ພອ້ມນີ້ພອ້ມນີ້ບັນດາຄະນະນໍາຂອງແຂວງ ເມືອງ ເອົາໃຈໃສເຂົ້າໃນການສຶກສາອົບຮົມດ້ານວຽກງານການເມືອງແນວຄິດໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນໂດຍສະເພາະແມ່ນການບໍລິໂພກທາງສື່ສັງຄົມອອນລາຍເພື່ອໃຈ້ແຍກໃຫ້ລະອຽດ ແລະ ເພື່ອຟື້ນຟູຊິວິດການເປັນຢູ່ຂອງປະຊາຊົນທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບກັບຄືນສູ່ສະພາບປົກກະຕິໂດຍໄວ.
ນອກຈາກນັ້ນທ່ານ ຄໍາແພງ ໄຊສົມແພງ ລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ ປະທານຄະນະກໍາມະການປອ້ງກັນ ແລະ ຄອບຄຸມໄພພິບັດຫ່ງຊາດຍັງໄດ້ລົງເບິ່ງສະຖານທີ່ທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບເສຍຫາຍຈາກໄພພິບັດທາງທຳມະຊາດ ແລະມອບເຄື່ອງຊ່ວຍເຫຼືອໃຫ້ພະແນກແຮງງານແລະສະຫວັດດີການແຂວງເປັນຕົ້ນ ເຂົ້າສານ 2 ໂຕ່ນ, ໝີ່ 300 ແກັດ, ປອ໋ງປາ 100 ແກັດ, ນໍ້າດື່ມ 300 ແກັດ, ສາດ 60 ຝຶນ, ນໍ້າດື່ມຊູກຳລັງ( ເອັມ 150 )100 ແຟັກ ລວມມູນຄ່າເປັນຈຳນວນເງິນ 48,100,000 ກີບ ແລະ ທ່ານ ອາດສະພັງທອງ ສີພັນດອນ ຮອງລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງການເງິນມອບເປັນເງິນສົດຈໍານວນເງິນ 20,000,000 ກີບຕື່ມອີກ

ພາບ: ຄໍາເມິງ ຂ່າວ : ສຸກສະຫວັນ ພູນສຸກ

ຂ່າວສານອື່ນໆ