ໃນລະຫວ່າງວັນທີ 28 ພຶດສະພາ - 08 ມິຖຸນາ 2018ນີ້, ທີ່ ນະຄອນໄກສອນພົມວິຫານ, ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ

31-05-2018, 13:29 91

ໃນລະຫວ່າງວັນທີ 28 ພຶດສະພາ - 08 ມິຖຸນາ 2018ນີ້, ທີ່ ນະຄອນໄກສອນພົມວິຫານ, ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ. ໄດ້ເປີດຊຸດຝຶກອົບຮົມວຽກງານສັງຄົມສົງເຄາະເດັກ ແລະ ຄອບຄົວ ໃຫ້ກັບພະນັກງານ-ລັດຖະກອນ ຂັ້ນແຂວງ ແລະ ຂັ້ນເມືອງ ຂອງແຂວງສະຫວັນນະເຂດ , ໂດຍການເຂົ້າຮ່ວມ ຂອງ ທ່ານ ຄຳຂານ ພິນສະຫວັນ ຫົວໜ້າກົມຈັດຕັ້ງ ແລະ ພະນັກງານ ກະຊວງ ຮສສ, ຫົວໜ້າພະແນກ ຮສສ ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ, ຄູຝຶກຈາກມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ, ມີບັນດານັກສຳມະນາກອນທີ່ມາຈາກຫ້ອງການແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ ບັນດາເມືອງ ຂອງແຂວງ ສະຫວັນນະເຂດ ແລະ ພ້ອມດ້ວຍວິຊາການກົມຈັດຕັ້ງ-ພະນັກງານ ຈຳນວນໜຶ່ງເຂົ້າຮ່ວມ.
ຊຸດຝຶກອົບຮົມຄັ້ງນີ້, ເພື່ອສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງ, ເພີ່ມຄວາມຮູ້ຄວາມສາມາດ ແລະ ທັກສະການເຮັດວຽກສັງຄົມສົງເຄາະເດັກ ແລະ ເພີ່ມທະວີຂີດຄວາມສາມາດໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໜ້າທີ່ການເມືອງວຽກງານທາງດ້ານວິຊາການໃຫ້ພະນັກງານ-ລັດຖະກອນ ຂະແໜງແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດ ດີການສັງຄົມໃຫ້ມີປະສິດທິຜົນ ສາມາດຕອບສະໜອງ ແລະ ປະກອບສ່ວນຕັ້ງໜ້າ ເຂົ້າໃນການພັດທະນາເສດຖະກິດສັງຄົມ ຂອງປະເທດ ເວົ້າລວມ,ເວົ້າສະເພາະແມ່ນແຜນພັດທະນາວຽກງານຮສສ 5 ປີ ຄັ້ງທີ IV ໃຫ້ປະກົດຜົນເປັນຈິງ ແລະ ສາມາດເປັນເຈົ້າການໃນການຮ່ວມມືກັບພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນເປັນຢ່າງດີ. 
ເນື້ອໃນທີ່ນຳມາຝຶກໃນຄັ້ງນີ້້ ມີທັງໝົດ 10 ບົດ ທີ່ສໍາຄັນດັ່ງນີ້ : ຄວາມເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບໄວເດັກ ແລະ ສັງຄົມ, ກອບທາງດ້ານກົດໝາຍ ແລະ ນະໂຍບາຍ ທີ່ ກ່ຽວຂ້ອງກັບເດັກ ແລະ ຄອບຄົວ, ພື້ນຖານຂອງການເຮັດວຽກຂອງພະນັກງານ, ຄວາມເປັນຢູ່ທີ່ດີຂອງເດັກ &ພັດທະນາການເດັກ, ການສົ່ງເສີມການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງເດັກ ແລະ ຂອງຄອບຄົວ ,ຄວາມເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບປົກປ້ອງເດັກ ແລະການທາລຸນເດັກ, ການພັດທະນາທັກສະໃນການເຮັດວຽກກັບຊຸມ, ການປະເມີນ,ການວາງແຜນ&ການທົບທວນຄືນ, ທາງເລືອກໃນການເບິ່ງແຍງດູແລ, ຄວາມປອດໄພ &ການເບິ່ງແຍງດູແລຕົນເອງ.
ທ່ານ ຄຳຂານ ພິນສະຫວັນ ກົມຈັດຕັ້ງ ແລະ ພະນັກງານ ຍັງໄດ້ຮຽກຮ້ອງ ມາຍັງບັນດານັກສຳມະນາກອນ ຈົ່ງເອົາໃຈໃສ່ຕິດຕາມ ໃນເວລານັກວິທະຍາກອນນຳສະເໜີ ແຕ່ລະວຽກ ແລະ ພ້ອມກັນແລກ ປ່ຽນບົດຮຽນ, ປະສົບປະການໃນການເຮັດວຽກຕົວຈິງຂອງທ່ານ ໃຫ້ທຽບໃສ່ທິດສະດີ ແລະ ຫລັກ ການພື້ນຖານ , ພ້ອມນີ້ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມທັງໝົດ ຍັງໄດ້ຄົ້ນຄວ້າ, ປະກອບຄໍາຄິດ ຄໍາເຫັນຢ່າງກົງໄປກົງມາ ແລະ ສ້າງສັນ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ເຂົ້າໃຈວຽກງານດ້ານວິຊາການຂອງຕົນນັບມື້ນັບສູງຂຶ້ນ ຢ່າງເລິກເຊິ່ງ ./

( ເພັດສະໄໝ )

ຂ່າວສານອື່ນໆ