ຈັດສັນທີ່ພັກຊົ່ວຄາວໃຫ້ຄອບຄົວຜູ້ປະສົບໄພສຳເລັດແລ້ວ 439 ເຕັ້ນ

09-08-2018, 15:51 82

ຂປລ. ມາຮອດປະະຈຸບັນທາງເຈົ້າໜ້າທີ່ຂອງໜ່ວຍງານລັດທີ່ກ່ຽວຂ້ອງສາມາດຕິດຕັ້ງເຕັ້ນເປັນບ່ອນພັກເຊົາສຳລັບຄອບຄົວຜູ້ປະສົບໄພພິບັດເຂື່ອນເຊປ່ຽນ-ເຊນ້ຳນ້ອຍສຳເລັດແລ້ວ 439 ເຕັ້ນ ຂະນະດຽວກັນກໍ ໄດ້ຍົກຍ້າຍປະຊາຊົນອອກຈາກສູນພັກເຊົາຕາມໂຮງຮຽນໄປປະຈຳຢູ່ບ່ອນຈັດສັນໃໝ່ເປັນໄລຍະໆເພື່ອລະບາຍຄວາມແອອັດພາຍໃນສູນດັ່ງກ່າວ. 
ທ່ານ ວິໄລພອນ ດາລາແສນ ຮອງຫົວໜ້າ ພະແນກຊັບພະຍາກອນ ແລະ ສິ່ງເວດລ້ອມ, ຄະນະຍົກຍ້າຍ ຈັດສັນທີ່ຢູ່ອາໄສ ພາຍໃນເຂດ ທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກເຂື່ອນໄຟຟ້າເຊປ່ຽນ-ເຊນໍ້ານ້ອຍແຕກໄດ້ໃຫ້ສຳພາດຕໍ່ນັກຂ່າວວ່າ: ການຈັດສັນທີ່ຢູ່ອາໄສ ຢູ່ບ້ານຕະມໍຢອດ ແມ່ນໄດ້ມີການຈັດສັນຢູ່ 3 ຈຸດໃຫຍ່ຄື: ເຂດດົງບາດ, ເຂດບ້ານໜອງບົກ ແລະ ເຂດຕະມໍຢອດນີ້. ຄະນະຍົກຍ້າຍຈັດສັນທີ່ຢູ່ອາໄສ ໄດ້ແບ່ງທີ່ດິນອອກເປັນ 2 ຈຸດຄື: ເຂດປຸກສ້າງຊົ່ວຄາວມີເນື້ອທີ່ 4 ເຮັກຕາ ຈັດໃຫ້ປະຊາຊົນຢູ່ຊົ່ວຄາວ ໄປກ່ອນພ້ອມ ທັງມີສິ່ງອຳນວຍຄວາມສະດວກຕ່າງໆ ເປັນຕົ້ນແມ່ນສຸຂະສຶກສາ, ສາທາລະນະສຸກ, ວິດຖ່າຍ.
ສຳລັບເນື້ອທີ່ຮອງຮັບທີ່ຢູ່ຖາວອນນັ້ນຈະມີເນື້ອທີ່ທັງໝົດ 50 ເຮັກຕາລວມທັງກິດຈະກຳ ປິ່ນອ້ອມຂອງການຈັດສັນບ້ານ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນບ້ານໜຶ່ງ ມີວັດ, ສຸກສາລາ, ໂຮງຮຽນ, ສະໜາມຖີ້ມຂີ້ເຫຍື່ອ ແລະ ອື່ນໆ. ສະນັ້ນການຈັດສັນບ້ານຢູ່ຖາວອນ ແມ່ນໃຊ້ເນື້ອທີ່ ຫລາຍ ພໍສົມຄວນ ແລະ ໄດ້ປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບເນື້ອທີ່ ແລ້ວຈັດສັນຄອບຄົວໃນເນື້ອທີ່ 20X40 ຕາແມັດ ຕາມກົດໝາຍກຳນົດ.
ສ່ວນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດນັ້ນ ທ່ານ ວິໄລພອນ ດາລາແສນໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ໂດຍປະຕິ ບັດຕາມການຊີ້ນຳຂອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ວ່າໃຫ້ພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງຈັດຕັ້ງປະຕິບັດລົງກໍ່ສ້າງ ໃຫ້ໄວເທົ່າໃດຍີ່ງດີ ແລະ ທັງຄະນະກໍຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂດຍໃຊ້ກົນຈັກ, ພາຫະນະພາຍໃນທ້ອງຖິ່ນເພື່ອກໍ່ສ້າງບ່ອນພັກອາໄສໃຫ້ປະຊາຊົຍໂດຍໄວ. 
ຂ່າວສົມບູນ , ພາບ ຄັດທະນາມ

ຂ່າວສານອື່ນໆ