ກອງທຶນປະກັນສັງຄົມແຫ່ງຊາດ ຮ່ວມກັບ ໂຮງໝໍສູນກາງ-ເມືອງ ປຶກສາຫາລືຮ່ວມກັນ

25-09-2017, 14:20 602

ໃນວັນທີ 22 ກັນຍາ 2017 ຫ້ອງການກອງທຶນ ປະກັນສັງຄົມແຫ່ງຊາດ (ຫກປຊ) ຮ່ວມກັບບັນດາໂຮງໝໍສູນກາງ ແລະ ໂຮງໝໍເມືອງ ໃນນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ, ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມ ປຶກສາຫາລື ເພື່ອຖອດຖອນບົດຮຽນ ກ່ຽວກັບການໃຫ້ບໍລິການ ປິ່ນປົວສຸຂະພາບ ແບບມອບເໝົາ, ໂດຍສະເພາະ ການແກ້ໄຂຂອດບໍລິການ ທາງດ້ານການແພດ ຂອງໂຮງໝໍແຫ່ງຕ່າງໆ. ພາຍໃຕ້ການ ເປັນປະທານຂອງ ທ່ານ ປະເດີມພອນ ສົນທະນີ ຜູ້ອຳນວຍການ ຫ້ອງການກອງທຶນ ປະກັນສັງຄົມແຫ່ງຊາດ.
ທ່ານ ປະເດີມພອນ ສົນທະນີ ແຈ້ງໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ກອງປະຊຸມຄັ້ງນີ້, ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມໄດ້ປຶກສາຫາລື ແລະ ຕົກລົງບັນຫາ ທີ່ໄດ້ຮັບຈາກການຮ້ອງຮຽນ ຂອງຜູ້ເກີດສິດ ທີ່ໄດ້ເຂົ້າຮັບການ ບໍລິການປະກັນສັງຄົມ, ທັງເປັນການເປີດໂອກາດ ໃຫ້ໂຮງໝໍຄູ່ສັນຍາ ໄດ້ສະເໜີບັນຫາທີ່ເຫັນວ່າ (ຫກປຊ) ຄວນຈະປັບປຸງເພື່ອເຮັດໃຫ້ ສັງຄົມມີຄວາມເພິ່ງພໍໃຈ ຕໍ່ກັບການບໍລິການ ປະກັນສັງຄົມ ໃຫ້ຫລາຍຂຶ້ນກວ່າເກົ່າ.
ພ້ອມນີ້, ກອງປະຊຸມໄດ້ປຶກສາຫາລື ບັນຫາທີ່ຍັງຄົງຄ້າງ ໃນການບໍລິການຜູ້ເກີດສິດ ຢູ່ໂຮງໝໍສູນກາງ 4 ແຫ່ງ ເປັນຕົ້ນ ບັນຫາການບໍລິການ ບໍ່ມີຄຸນນະພາບ, ບັນຫາຄົນເຈັບຊື້ຢາ, ເຫລັກສຳລັບຄົນເຈັບທີ່ຜ່າຕັດ ຢູ່ນອກແລ້ວບໍ່ຖອນເງິນຄືນໃຫ້, ຄ່າຫ້ອງນອນ ທຳມະດາ-ຕິດແອ ຄົນເຈັບຕ້ອງໄດ້ຈ່າຍເພີ່ມ, ເວ ລາຄົນເຈັບໄປບໍ່ຖືກໂຮງໝໍ ແພດບໍ່ແນະນຳຄົນເຈັບໄປພົວພັນ ບ່ອນຕ້ອນຮັບປະກັນສັງຄົມ ມີແຕ່ບອກໃຫ້ຄົນເຈັບຈ່າຍເງິນກ່ອນ ແລ້ວຈຶ່ງເອົາບິນໄປຖອນ ນຳປະກັນສັງຄົມ ໂດຍບໍ່ແຈ້ງໃຫ້ຄົນເຈັບຮູ້ ເຮັດໃຫ້ຄົນເຈັບເສຍສິດ ເພາະກາຍ 72 ຊົ່ວໂມງ ແລ້ວຖອນເງິນຄືນບໍ່ໄດ້ ແລະ ບັນຫາອື່ນໆຕື່ມອີກ.

( ເພັດສະໃໝ )

ຂ່າວສານອື່ນໆ