ທີ່ສູນຮັບບໍລິຈາກ ກະຊວງແຮງງານ ຍັງຫຼັ່ງໄຫຼເຂົ້າມາໃຫ້ຄວາມຊ່ວຍເຫລືອຜູ້ປະສົບໄພນໍ້າຖ້ວມໃນທົ່ງປະເທດ

09-08-2018, 20:56 137

ຂ່າວສານອື່ນໆ