ຂາວພາຍໃນ

ເພີ່ມສູນຕ້ອນຮັບເຂົ້າເຮັກວຽກ ແລະ ສິ້ນສຸດການຈ້າງງານ ອີກ 1 ແຫ່ງ ຢູ່ແຂວງ ມຸກດາຫານ ປະເທດໄທ

ເພີ່ມສູນຕ້ອນຮັບເຂົ້າເຮັກວຽກ ແລະ ສິ້ນສຸດການຈ້າງງານ ອີກ 1 ແຫ່ງ ຢູ່ແຂວງ ມຸກດາຫານ ປະເທດໄທ

09-04-2018, 12:03 63


ກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລື ກ່ຽວກັບການໂອນວຽກປະກັນ ສຸຂະພາບ

ກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລື ກ່ຽວກັບການໂອນວຽກປະກັນ ສຸຂະພາບ, ກົນໄກການຈັດແບ່ງ ງົບປະມານ ແລະ ການເບີກ ຈ່າຍຕົວຈິງບ້ວງເງິນປະກັນສຸ ຂະພາບ

05-04-2018, 10:01 190


ພະ​ຍຸ​ໝາກ​ເຫັບ​ຕົກ​ຢ່າງ​ໜັກ​ໜ່ວງ​ທີ່​ເມືອງ ໄຊ ແຂວງ ອຸ​ດົມ​ໄຊ

ພະ​ຍຸ​ໝາກ​ເຫັບ​ຕົກ​ຢ່າງ​ໜັກ​ໜ່ວງ​ທີ່​ເມືອງ ໄຊ ແຂວງ ອຸ​ດົມ​ໄຊ

05-04-2018, 08:52 83


ກອງປະຊຸມລະດັບຊາດ ກ່ຽວກັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ໂຄງການທົດລອງອາຊຽນ ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃນການສ້າງຕົວເມືອງອາຊຽນ

ກອງປະຊຸມລະດັບຊາດ ກ່ຽວກັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ໂຄງການທົດລອງອາຊຽນ ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃນການສ້າງຕົວເມືອງອາຊຽນໃຫ້ມີຄວາມປອດໄພຈາກໄພພິບັດ ແລະ ການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ ທີ່ ແຂວງຫຼວງພະບາງ, ໃນວັນທີ 4 ເມສາ 2018

04-04-2018, 14:57 220


ໄຂຊຸດຝຶກອົບຮົມ ວຽກຄຸ້ມຄອງໄພພິບັດຂອງຄະນະຮັບຜິດຊອບ ຈຸດປະສານງານ ກະຊວງ, ອົງການ ແລະ ສູນກາງຊາວໜຸ່ມ

ໄຂຊຸດຝຶກອົບຮົມ ວຽກຄຸ້ມຄອງໄພພິບັດຂອງຄະນະຮັບຜິດຊອບ ຈຸດປະສານງານ ກະຊວງ, ອົງການ ແລະ ສູນກາງຊາວໜຸ່ມ ປະຈໍາປີ 2018 ທີ່ ສູນກາງ ຊປປລ, ໃນວັນທີ 29 - 30 ມີນາ 2018

04-04-2018, 10:41 256