ເບີໂທລະສັບ: +85621 2130 03/2227 77, ອີເມວ: suthanu1974@gmail.com

ການປະຕິບັດນະໂຍບາຍປະກັນສັງຄົມໄລບະຊວ່ງການແຜ່ລະບາດພະຍາດໂຄວິດ-19

15-06-2020, 12:59 5104

102561787_1357482064450741_2730643841875582608_n (1)

103462907_1357482097784071_1094251056704750694_n

103065167_1357482144450733_2293293408824171845_n

103455210_1357482174450730_1260545457476532312_n

ຂ່າວສານອື່ນໆ