ເບີໂທລະສັບ: +85621 2130 03/2227 77, ອີເມວ: suthanu1974@gmail.com

ດຳລັດ ວ່າດ້ວຍການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດນະໂຍບາຍຕໍ່ຜູ້ມີຜົນງານ ແລະ ຄຸນງາມຄວາມດີ

ເລກທີ/ສັນຍາລັກ ເລກທີ 272/ລບ
ວັນປະກາດໃຊ້ 16-09-2015
ຜູ້ລົງລາຍເຊັນ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ
ເນື້ອໃນຫຍ້ໍ ດຳລັດ ວ່າດ້ວຍການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດນະໂຍບາຍຕໍ່ຜູ້ມີຜົນງານ ແລະ ຄຸນງາມຄວາມດີ
ອົງການປະກາດໃຊ້ ກະຊວງ ແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ
ຊະນິດເອກະສານ ດຳລັດ
ຂົງເຂດ ແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ
ຟາຍແນບຄັດຕິດ ເລກທີ 272/ລບ