ເບີໂທລະສັບ: +85621 2130 03/2227 77, ອີເມວ: suthanu1974@gmail.com

ລັດກຳເລັ່ງດຳເນີນກົນໄກການຈັດຫາງານໃຫ້ກັບແຮງງານທີ່ຕົກວຽກ

21-05-2020, 14:10 2324

ລັດກຳເລັ່ງດຳເນີນກົນໄກການຈັດຫາງານໃຫ້ກັບແຮງງານທີ່ຕົກວຽກ.

IMG_4274

ລັດກຳເລັ່ງດຳເນີນກົນໄກການຈັດຫາງານໃຫ້ກັບແຮງງານທີ່ຕົກວຽກໃນກອງປະຊຸມການຈັດຫາງານ ໃຫ້ຜູ້ທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ ຈາກການແຜ່ລະບາດຂອງເຊື້ອພະຍາດ ໄວຣັດ ໂຄວິດ -19 ທີ່ຈັດຂື້ນໃນວັນທີ 20 ພຶດສະພານີ້ ໂດຍການເປັນປະທານຂອງທ່ານ ປະເດີມພອນ ສົນທານີ ຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງ ແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ ໄດ້ຕີລາຄາວ່າ໊: ການແຜ່ລະບາດຂອງພະຍາດອັກເສບປອດຈາກເຊື້ອຈຸລະໂຣກສາຍພັນໃໝ່ (COVID 19) ໄດ້ສົ່ງຜົນກະທົບຢ່າງໃຫຍ່ຫຼວງຕໍ່ກັບການພັດທະນາເສດຖະກິດສັງຄົມ ແລະ ຊີວິດການເປັນຢູ່ ຂອງຜູ້ອອກແຮງງານ ຢູ່ ສປປ ລາວ ເນື່ອງຈາກຫົວໜ່ວຍແຮງງານ, ໂຄງການ ແລະ ໂຮງຈັກໂຮງງານຫຼາຍແຫ່ງກໍ່ມີການໂຈະ ແລະ ປິດກິດຈະການ  ໂດຍສົ່ງຜົນເຮັດໃຫ້ ຜູ້ອອກແຮງງານໃນລະບົບ, ນອກລະບົບ ລວມເຖິງຜູ້ປະກອບອາຊີບອິດສະຫຼະ ປະເຊີນກັບການວ່າງງານ. ອີງຕາມການ ຄາດຄະເນ ຂອງອົງການແຮງງານສາກົນ ອັດຕາການວ່າງງານຈະເພີ່ມຂຶ້ນ ປະມານ 25 % ຢູ່ ສປປ ລາວ. ຄຽງຄູ່ກັນນັ້ນ, ປະຊາຊົນລາວທີ່ອອກແຮງງານຢູ່ປະເທດໄທແບບຖືກຕ້ອງ ແລະ ບໍ່ຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ ໄດ້ຫຼັງໄຫຼກັບຄືນປະເທດ ເປັນຈຳນວນຫຼວງຫຼາຍ ໂດຍຜ່ານຊ່ອງທາງຕ່າງໆ.

IMG_4286

ອີງຕາມ ການລາຍງານຕົວເລກຂອງແຮງງານລາວທີ່ກັບມາຈາກປະເທດໄທ ໂດຍຜ່ານດ່ານສາກົນ ມີຈຳນວນ ຫຼາຍກວ່າ 80.000 ຄົນ.

IMG_4277 

IMG_4281

ສະນັ້ນ ທາງກະຊວງແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມໄດ້ເລັ່ງຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກົນໄກໃນການຈັດຫາງານຄື: 1. ສະພາການຄ້າ ແລະ ອຸດສາຫະກຳແຫ່ງຊາດລາວ ສັງລວມຕໍາແໜ່ງງານວ່າງ ຫຼື ຄວາມຕ້ອງການແຮງງານຂອງບັນດາຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດ ໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ ທີ່ເປັນສະມາຊິກຂອງສະພາການຄ້າ ແລະ ອຸດສາຫະກຳ ແຫ່ງຊາດລາວ (ຊື່ຫົວໜ່ວຍແຮງງານ, ຈຳນວນແຮງງານ, ຂະແໜງການ ແລະ ເງື່ອນໄຂຂອງການຈ້າງງານ) ແລ້ວສະໜອງໃຫ້ກົມພັດທະນາສີມືແຮງງານ ແລະ  ຈັດຫາງານ; 2. ຫ້ອງການສົ່ງເສີມ ແລະ ຄຸ້ມຄອງເຂດເສດຖະກິດພິເສດ ສັງລວມຕຳແໜງງານວ່າງ ຫຼື ຄວາມຕ້ອງການແຮງງານ ຂອງເຂດເສດຖະກິດພິເສດຈາກບັນດາຫົວໜ່ວຍແຮງງານ (ຊື່ຫົວໜ່ວຍແຮງງານ, ຈຳນວນແຮງງານ, ຂະແໜງການ ແລະ ເງື່ອນໄຂຂອງການຈ້າງງານ);3. ກົມພັດທະນາສີມືແຮງງານ ແລະ ຈັດຫາງານ ກຳເກັບຂໍ້ມູນຂອງຜູ້ອອກແຮງງານລາວທີ່ກັບຈາກປະເທດ ແລະ ຜູ້ຜູ້ອອກແຮງງານ  ທີ່ວ່າງງານ ໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ, ວິເຄາະ ແລະ ວິໄຈຂໍ້ມູນ (ກຳລັງດຳເນີນການ ຄາດວ່າຈະສຳເລັດ ໃນຕົ້ນເດືອນມິຖຸນາ 2020);4. ສູນບໍລິການຈັດຫາງານ, ຈຸດບໍລິການຈັດຫາງານ ແລະ ບໍລິສັດຈັດຫາງານ ຂຶ້ນທະບຽນຜູ້ຕ້ອງການມີວຽກເຮັດງານທຳ ແລະ ຈັດຜູ້ຊອກຫາວຽກເຮັດງານທຳ ໃສ່ຕຳແໜ່ງງານວ່າງ ບົນພື້ນຖານຄວາມຕ້ອງການຂອງຜູ້ໃຊ້ແຮງງານ;5. ຈັດງານນັດພົບແຮງງານ ເພື່ອສະໜອງຜູ້ຕ້ອງການມີວຽກເຮັດງານທຳ ໃຫ້ກັບຫົວໜ່ວຍແຮງງານທີ່ຕ້ອງການແຮງງານ.6. ກົມພັດທະນາສີມືແຮງງານ ແລະ ຈັດຫາງານ ຕິດຕາມ ແລະ ສັງລວມຜົນໄດ້ຮັບ.ສະເພາະການສົ່ງເສີມການກັບຄືນໄປເຮັດວຽກຢູ່ຕ່າງປະເທດແບບຖືກຕ້ອງ.1. ໂຄສະນາປະຊາສຳພັນ ໃຫ້ຂໍ້ມູນຂ່າວສານຜູ້ອອກແຮງງານ ກ່ຽວກັບຂັ້ນຕອນ ແລະ ຂະບວນການໄປເຮັດວຽກຢູ່ຕ່າງປະເທດແບບຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ;2. ນຳໃຊ້ລະບົບໂປຮແກຣມ ຖານຂໍ້ມູນ ທີ່ທັນສະໄໝ່ ໃນການຕິດຕາມ ແລະ ຄຸ້ມຄອງແຮງງານ ທີ່່ຖືກຈັດສົ່ງ (ເລີ່ມນຳໃຊ້);3. ອອກໜັງສືຜ່ານແດນ ໃຫ້ຜູ້ອອກແຮງງານທີ່ອ້າງວ່າເຮັດໜັງສືຜ່ານແດນເສຍ ໄລຍະຫ່າງຕໍ່າສຸດ 1 ປີ;4. ເຂັ້ມງວດ ໃນການອະນຸຍາດ ໃຫ້ປະຊາຊົນທົ່ວໄປທີ່ ເດີນທາງໄປເທດໄທ ໂດຍຜ່ານດ່ານສາກົນ ຕ່າງໆ.

( ຂ່າວສານ ຮສສ:  ເພັດສະໄໝ)

 

ຂ່າວສານອື່ນໆ