ເບີໂທລະສັບ: +85621 2130 03/2227 77, ອີເມວ: suthanu1974@gmail.com

ກອງປະຊຸມຄົບຄະນະພັກເປີດກວ້າງ ຄັ້ງທີ 7 ສະໄຫມທີ Vອົງຄະນະພັກຮສສ.

05-06-2020, 12:28 2351

ກອງປະຊຸມຄົບຄະນະພັກເປີດກວ້າງ ຄັ້ງທີ 7 ສະໄຫມທີ Vອົງຄະນະພັກຮສສ.

IMG_8527

່ ກອງປະຊຸມຄົບຄະນະ ສູນກາງພັກ ເລຂາຄະນະພັກ ພັກເປີດກວ້າງຄັ້ງທີ 7 ສະໄຫມ ລັດຖະມົນຕີກະຊວງແຮງງານ ທີ V ອົງຄະນະພັກ ກະຊວງ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ ແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການ ຊຶ່ງມີບັນດາສະຫາຍຄະນະປະ ສັງຄົມ (ຮສສ) ໄດ້ເປີດຂຶ້ນໃນ ຈາໍພັກ ແລະ ສະມາຊິກພັກ ວັນທີ 4 ມິຖຸນາ ທີ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ. ກອງປະຊຸມດັ່ງກ່າວ, ພາຍໃຕ້ການ ເປັນປະທານຂອງ ສະຫາຍ ປອ ຄາໍແພງ ໄຊສົມແພງ ກຳມະການສນການພັກ, ເລຂາພັກຄະນະພັກກະຊວງ, ລັດຖະມົນຕີກະຊວງແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ (ຮສສ), ເຊິ່ງມີບັນດາ ຮອງເລຂາພັກ, ຄະນະປະຈຳພັກ, ຄະນະໜວ່ຍພັກ ແລະ ສະມາຊິກພັກ ເຂົ້າຮວ່ມ.

IMG_8504

IMG_8498

ກອງປະຊຸມດັ່ງກ່າວ, ບັນດາຜູ້ແທນເຂົ້າຮວ່ມ ຍັງໄດ້ຮັບຟັງການລາຍງານ ຜ່ານຮ່າງບົດສະຫຼຸບການຊີ້ນາໍ ນໍາພາຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຫນ້າທີ່ວຽກງານ 6 ເດືອນຕົ້ນປີ 2020 ແລະ ທິດ ທາງແຜນການ 6 ເດືອນທ້າຍ ປີ 2020 ,ຮັບຟັງການລາຍງານ ຜົນສໍາເລັດການດໍາເນີນກອງ ປະຊຸມໃຫຍ່ຂອງບັນດາຫນ່ວຍພັກ ແລະ

IMG_8510

IMG_8500

ຜ່ານຄາໍສັ່ງແນະນໍາ ເພີ່ມເຕີມ ເລກທີ08/ຄລສພ,ລົງ ວັນທີ 11/5/2020 ກຽວກັບການ ກະກຽມດາໍເນີນກອງປະຊຸມ ໃຫຍ່ 3 ຂັ້ນ ຂອງພັກ ແລະ ແຜນຄະນະຮັບຜິດຊອບກອງ ປະຊຸມໃຫຍ່ຄັ້ງທີ VI ພ້ອມນັ້ນ ກອງປະຊຸມຍັງໄດ້ໃຫ້ຜູ້ແທນ ປະກອບຄາໍຄິດເຫັນຕໍ່ຮ່າງບົດ ສະຫຼຸບ ແລະ ເອກະສານສໍາຄັນອື່ນໆ./

( ຂ່າວສານຮສສ)

ຂ່າວສານອື່ນໆ